ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

درج لیست ویژه سیاه

آخرین به روز رسانی: 22 سپتامبر 2021

آدرس وب سرویس

متد BlackListAdd

اولین گام در استفاده از سرویس ارسال پیامک از طریق الگو (پترن)، درج لیست ویژه سیاه می‌باشد.

این متد برای درج لیست ویژه سیاه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
usernameStringنام کاربری شما در سامانه
passwordStringکلمه عبور شما در سامانه
titleStringعنوان لیست ویژه سیاه

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValueIntBlackListId : یک عدد 5 رقمی که شناسه مربوط به لیست سیاه درج شده می‌باشد.

0 : نام کاربری و یا رمز عبور اشتباه است.

URL درج لیست ویژه سیاه با استفاده از متد BlackListAdd:

https://api.payamak-panel.com/post/blacklist.asmx/BlackListAdd?username="username"&password="password"&title="test"

BlackListAdd
//نمونه کدهای Github
$username = "username";
$password ="password";
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$blacl_list = $api->BlackListAdd();
$title= "تست";
$result=$black_list->addblacklist($title);

//بدون نیاز به پکیج گیت هاب Procedural PHP نمونه کدهای 
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");
$client=new SoapClient("https://api.payamak-panel.com/post/blacklist.asmx?wsdl",array("encoding"=>"UTF-8"));
$black_list_data = array(
	"username" => "username",
	"password" => "password",
	"title" => "test"
);
$blist_result = $client1->BlackListAdd($black_list_data)->BlackListAddResult;