ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

مشاهده پترن‌های درج شده

آخرین به روز رسانی: 6 سپتامبر 2022

آدرس وب سرویس

متد GetSharedServiceBody

از این متد جهت مشاهده تمامی الگوها (پترن‌های) درج شده استفاده می‌شود.

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
usernameStringنام کاربری شما در سامانه
passwordStringکلمه عبور شما در سامانه

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValueList of ClassMessagesBL []

URL درج لیست ویژه سیاه با استفاده از متد GetSharedServiceBody :

https://api.payamak-panel.com/post/SharedService.asmx/GetSharedServiceBody?username="username"&password="password"

GetSharedServiceBody
//GitHub نمونه کدهای
$username = "username";
$password ="password";
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$black_list = $api->SharedService();
$result=$black_list->getSharedServiceBody();

//بدون نیاز به پکیج گیت هاب Procedural PHP نمونه کدهای 
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");
$client = new SoapClient("https://api.payamak-panel.com/post/SharedService.asmx?wsdl",array("encoding"=>"UTF-8"));
$data = array(
	"username" => "username",
	"password" => "password",
	
);
$bodyId = $client->GetSharedServiceBody($data)->GetSharedServiceBodyResult;
var_dump($bodyId);