ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

انتقال پیام دریافتی

آخرین به روز رسانی: 2 سپتامبر 2018

انتقال پیام یا ترافیک دریافتی

در این روش یک نسخه از هر پیامک دریافتی به آدرس URL مورد نظر شما انتقال داده خواهد شد. در تنظیمات پنل، آدرسی از وبسایت خود جهت پذیرش اطلاعات پیام دریافتی وارد نمایید. مثل نمونه زیر: http://www.yoursite.com/getsms.Php اطلاعات توسط متد GET از ملی پیامک به URL شما و با فرمت زیر ارسال می‌شود: http://www.yoursite.com/getsms.aspx?to=$TO$&body=$TEXT$&from=$FROM$ از پارامتر های "$TEXT$" و "$TO$" و "$FROM$" به ترتیب برای متن پیامک، شماره گیرنده و شماره فرستنده استفاده می‌شود. قابلیت افزودن اطلاعات بیشتر نیز وجود دارد که بصورت دنباله ای از پارامترها به فراخوانی اضافه می‌شود. مانند : http://www.yoursite.com/getsms.aspx?to=$TO$&body=$TEXT$&from=$FROM$&name=yourname&app=sms در استفاده از این تکنیک به موارد زیر دقت فرمایید:
  • در وارد کردن آدرس اینترنتی دقت کنید، در صورت اشتباه بودن سرویس غیر فعال خواهد شد
  • آدرس را به همراه "http://" و "www" در تنظیمات پنل وارد نمایید
  • میتوان چند URL را با کاراکتر جداکننده مانند "; , |" جدا نموده تا پیامک برای چند آدرس به صورت همزمان ارسال شود
  • URL شما باید در بازگشت یک پاسخ مانند OK برگرداند، در غیر این صورت این بخش عمل نخواهد کرد