ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک

اضافه کردن کاربر با نام کاربری و رمز عبور دلخواه

آخرین به روز رسانی: 18 تیر 1403

متد AddUserWithUserNameAndPass

از این متد جهت اضافه کردن کاربر جدید در سامانه با نام کاربری و رمزعبور دلخواه استفاده می‌شود.

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
username String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه (کاربر جدید به عنوان زیرمجموعه این کاربر ثبت خواهد شد)
password String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه (کاربر جدید به عنوان زیرمجموعه این کاربر ثبت خواهد شد)
targetUserName String نام کاربری دلخواه
targetUserPassword String رمز عبور دلخواه
productId Int Id مربوط به بسته (محصولی) که قرار است به کاربر تخصیص داده شود. (این کد در پنل مدیریتی در بخش بسته‌ها، قبل از عنوان بسته درج گردیده است)
Descriptions String شرح
mobileNumber String شماره موبایل کاربر شما
emailAddress String ایمیل کاربر
nationalCode String کد ملی
name String نام کاربر
family String نام خانوادگی کاربر
corporation String نام شرکت
phone String شماره تلفن
Fax String فکس
Address String آدرس
PostalCode String کد پستی
certificateNumber String شماره شناسنامه

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValue String -3 : کد بسته وارد شده صحیح نمی باشد.
-2 : شماره موبایل وارد شده صحیح نمی باشد.
0 : نام کاربری یا رمز عبور صحیح نمی باشد.
1 : با موفقیت درج گردید
3 : نام کاربری تکراری می باشد
4 : محدودیت در ایجاد کاربر
5 : اعتبار کافی نمی باشد
AddUserWithUserNameAndPass
//بدون نیاز به پکیج گیت هاب Procedural PHP نمونه کدهای 
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled",0);
 $sms = new SoapClient("http://api.payamak-panel.com/post/Users.asmx?wsdl",array("encoding"=>"UTF-8"));
 $data = array(
 "username"=>"",
 "password"=>"",
 "targetUsername"=>"",
 "targetUserPassword"=>"",
 "productId"=>"",
 "Descriptions"=>"",
 "mobileNumber"=>"",
 "emailAddress"=>"",
 "nationalCode"=>"",
 "name"=>"",
 "family"=>"",
 "corporation"=>"",
 "fax"=>"",
 "address"=>"",
 "postalCode"=>"",
 "certificateNumber"=>"",
 );
 $result = $sms->AddUserWithUserNameAndPass ($data)->AddUserWithUserNameAndPassResult;
 var_dump($result);
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap12:Body>
    <AddUserWithUserNameAndPassResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <AddUserWithUserNameAndPassResult>int</AddUserWithUserNameAndPassResult>
    </AddUserWithUserNameAndPassResponse>
  </soap12:Body>
</soap12:Envelope>