ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ثبت تیکت

آخرین به روز رسانی: 6 آگوست 2018

متد AddTicket

از این متد جهت ثبت درخواست پشتیبانی مکتوب (تیکت) استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
UsernameStringنام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
PasswordStringکلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
TitleStringعنوان تیکت
ContentStringمحتوای تیکت
AlertWithSMSBoolجهت تمایل به اطلاع رسانی پاسخ تیکت از طریق پیامک مقدار true و در غیر این صورت مقدار false درنظر گرفته شود.

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValueInt۰ : نام کاربری یا کلمه عبور اشتباه است
یک عدد : این عدد آی دی مربوط به تیکت موردنظر می‌باشد
AddTicket
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->ticket();
$sms->add($title,$content,$aletWithSms);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.ticket();
sms.add(title,content,aletWithSms);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.AddTicket(title, content, aletWithSms);
const string username = "username";
const string password = "password";
TicketsSoapClient soapClient = new TicketsSoapClient();
soapClient.AddTicket(username, password, title, content, aletWithSms);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New TicketsSoapClient()
soapClient.AddTicket(username, password, title, content, aletWithSms)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.AddTicket(title: title, content: content, alert: aletWithSms)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient AddTicket:title content:content alert:aletWithSms];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.ticket()
sms.add(title,content,alert_with_sms)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.AddTicket(title, content, aletWithSms);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.ticket
sms.add(title,content,alert_with_sms)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->AddTicket($title, $content, $aletWithSms);
local username = "username";
local password = "password";
AddTicket(username, password, title, content, aletWithSms);
username := "username";
password := "password";
AddTicket(username, password, title, content, aletWithSms);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.AddTicket(title, content, aletWithSms)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <AddTicketResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <AddTicketResult>int</AddTicketResult>
  </AddTicketResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
تخفیف 70 درصدی
1000 پیامک هدیه
تخفیف 30 درصدی
دوره بازاریابی پیامکی
تخفیف 20 درصدی
کتابچه بازاریابی پیامکی
تا 70% تخفیف در جشنواره نوروزی ملی پیامک!

برای دریافت عیدی از ملی پیامک، ایمیل و شماره موبایل خود را وارد کنید! 

شرایط شرکت در جشنواره:

 • با هر ایمیل فقط یکبار می‌توانید شرکت کنید.
 • درج شماره موبایل الزامی است.