ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

دریافت تعداد تیکتهای کاربران

آخرین به روز رسانی: 6 آگوست 2018

متد GetReceivedTicketsCount

از این متد جهت دریافت تیکتهای کاربران استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
UsernameStringنام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
PasswordStringکلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
TicketTypeTicketsBLنوع تیکت را مشخص می‌کند. مثلا: پاسخ داده شده، منتظر پاسخ و ...

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValueIntیک عدد : تعداد تیکتهای دریافتی از نوع مشخص شده را نمایش می‌دهد
-۱ : نام کاربری یا کلمه عبور وارد شده صحیح نمی‌باشد
GetReceivedTicketsCount
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->ticket();
$sms->getReceivedCount($ticketType);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.ticket();
sms.getReceivedCount(ticketType);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetReceivedTicketsCount(ticketType);
const string username = "username";
const string password = "password";
TicketsSoapClient soapClient = new TicketsSoapClient();
soapClient.GetReceivedTicketsCount(username, password, ticketType);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New TicketsSoapClient()
soapClient.GetReceivedTicketsCount(username, password, ticketType)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.GetReceivedTicketsCount(type: ticketType)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient GetReceivedTicketsCount:ticketType];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.ticket()
sms.get_received_count(ticket_type)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetReceivedTicketsCount(ticketType);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.ticket
sms.get_received_count(ticket_type)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->GetReceivedTicketsCount($ticketType);
local username = "username";
local password = "password";
GetReceivedTicketsCount(username, password, ticketType);
username := "username";
password := "password";
GetReceivedTicketsCount(username, password, ticketType);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.GetReceivedTicketsCount(ticketType)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <GetReceivedTicketsCountResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <GetReceivedTicketsCountResult>int</GetReceivedTicketsCountResult>
  </GetReceivedTicketsCountResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
تخفیف 70 درصدی
1000 پیامک هدیه
تخفیف 30 درصدی
دوره بازاریابی پیامکی
تخفیف 20 درصدی
کتابچه بازاریابی پیامکی
تا 70% تخفیف در جشنواره نوروزی ملی پیامک!

برای دریافت عیدی از ملی پیامک، ایمیل و شماره موبایل خود را وارد کنید! 

شرایط شرکت در جشنواره:

 • با هر ایمیل فقط یکبار می‌توانید شرکت کنید.
 • درج شماره موبایل الزامی است.