ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک

تماس خودکار در صورت عدم دریافت پیامک

آخرین به روز رسانی: 18 دی 1402

متد SendSMSWithSpeechText

این متد ابتدا پیامک را ارسال کرده و به صورت خودکار وضعیت ارسال را دریافت می‌کند. سپس در صورتیکه وضعیت ارسال پیامک نا موفق باشد، با شماره موبایل مورد نظر تماس خواهد گرفت.

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
username String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
password String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
smsBody String محتوای متنی جهت ارسال پیامک
speechBody String متن پیامک با رعایت فتحه، کسره و ضمه جهت تبدیل به گفتار (Text to Speech)
from String سرشماره اختصاصی پیامکی جهت ارسال مانند 1000123
to String شماره موبایل دریافت کننده که می‌توانید با کاراکتر , جدا نمایید، حداکثر 100 شماره در هر بار فراخوانی

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValue String یک عدد بیش از 10 رقم که RecID شماره موبایل بوده و جهت دریافت وضعیت ارسال در وبسرویس‌های دیگر کاربرد دارد، در غیر اینصورت مقدارهای زیر را دریافت خواهید کرد.

-1 : نامشخص

0 : نام کاربری یا رمز عبور اشتباه می‌باشد.

1 : درخواست با موفقیت انجام شد.

2 : اعتبار پنل اس ام اس کافی نمی‌باشد.

3 : محدودیت در ارسال روزانه

4 : محدودیت در حجم ارسال

5 : سرشماره فرستنده معتبر نمی‌باشد.

6 : سامانه در حال بروزرسانی می‌باشد.

7 : متن پیامک شما حاوی کلمه فیلتر شده می‌باشد.

9 : ارسال پیامک از خطوط عمومی از طریق وب سرویس امکان‌پذیر نمی‌باشد.

10: کاربر مورد نظر فعال نمی‌باشد.

11: ارسال نشده

12: مدارک کاربر کامل نمی‌باشد.

SendSMSWithSpeechText
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->sms('soap');
$sms->sendWithSpeech($to,$from,$text,$speech);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.sms('soap');
sms.sendWithSpeech(to,from,text,speech);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.SendSMSWithSpeechText(smsBody, speechBody, from, to);
const string username = "username";
const string password = "password";
VoiceSoapClient soapClient = new VoiceSoapClient();
soapClient.SendSMSWithSpeechText(username, password, smsBody, speechBody, from, to);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New VoiceSoapClient()
soapClient.SendSMSWithSpeechText(username, password, smsBody, speechBody, from, toNum)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.SendSMSWithSpeechText(body: smsBody, spch: speechBody, from: from, to: to)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient SendSMSWithSpeechText:smsBody spch:speechBody from:from to:to];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.send_with_speech(to,from,text,speech)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.SendSMSWithSpeechText(smsBody, speechBody, from, to);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.send_with_speech(to,from,text,speech)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->SendSMSWithSpeechText($smsBody, $speechBody, $from, $to);
local username = "username";
local password = "password";
SendSMSWithSpeechText(username, password, smsBody, speechBody, from, to);
username := "username";
password := "password";
SendSMSWithSpeechText(username, password, smsBody, speechBody, from, to);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.SendSMSWithSpeechText(smsBody, speechBody, from, to)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <SendSMSWithSpeechTextResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <SendSMSWithSpeechTextResult>string</SendSMSWithSpeechTextResult>
  </SendSMSWithSpeechTextResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>