30% تخفیف خرید سامانه پیامکی، فقط تا آخر هفته
مشاهدۀ تعرفه‌ها

بین المللی

315بین المللی:

 • برای ارسال پیامک بین المللی باید یک شماره بین المللی تهیه نمایید.
 • متن پیامک حتماً بایدانگلیسی باشد.
 • دربخش شماره هاپس ازانتخاب کشورنباید پیش شماره راوارد نمایید،مثلااگرمیخواهید به شماره ۱۷۳۸۵۱۲۱۲۳ ارسال انجام دهید،ابتداکشورامارات را انتخاب کرده وشماره را بدون ۱۷ واردنمایید: ۳۸۵۱۲۱۲۳
 • هزینه پیامکهای بین المللی با پیامک داخلی متفاوت بوده بدین منظورقبل ازارسال بخش تعرفه را ملاحظه فرمایید.

سرویسها:
316
نکات استفاده از سرویس ها:

 • دقت نمایید،برای استفاده ازهرکدام ازسرویسها،شمانیازمند یک خط اختصاصی مجزا میباشید (میتوانیدازبخش سفارش شماره چند شماره اختصاصی خریداری بفرمایید(.
 • دقت نمایید که پیامکهای ارسالی ازاین بخش دارای ضریب میباشد.برای مشاهده ضریب به بخش تعرفه پیامک بالای صفحه مراجعه وضریب سرویس هاراملاحظه نمایید.
 • لطفاًپس ازانتخاب هر سرویس به راهنمای استفاده از آن،دقت فرمایید.

درتمامی سرویس ها ابتدا برروی "درج سرویس جدید" کلیک نمایید. در صفحه ای که ملاحظه می نمایید تنظیمات لازم را به ترتیب زیر انجام دهید:
317

 1. عنوان:عنوان متناسب با سرویس انتخابی را واردنمایید.
 2. گیرنده: یکی از شماره های اختصاصی پنل خود را از لیست موجود در این قسمت انتخاب نمایید. مخاطبین پیامک حاوی کلیدواژه خود را به این شماره باید ارسال نمایند.
 3. فرستنده: شماره ای است که از آن، پیامک برای مخاطب ارسال می شود. در این قسمت می توان یکی از شماره های عمومی یا اختصاصی موجود در پنل خود را بدین منظور انتخاب نمایید.
 4. محدودکردن به اعضای دفترچه تلفن:درصورتیکه یک یاچند گروه مخاطب راعلامتدارکنید،سامانه فقط به اعضای این گروهها پاسخ خواهد داد.ازاین امکان میتوانید جهت دریافت هزینه وثبت نام مخاطبین استفاده نمایید .برای عضویت خودکاردرگروههانیزمیتوانیدازماژول اضافه به لیست استفاده نمایید.
 5. کسرازاعتبارمخاطب:دراین بخش میتوانید به ازای ارسال هرپیامک مقداری رامشخص نماییدکه ازاعتبار تعیین شده برای مخاطب،کسرشود.
 6. اعمال بازه زمانی: از این قسمت می توانیدمدت زمان فعالبودنسرویس مورد نظرتان رامشخص نمایید.
 7. پس از کلیک بر روی گزینه ثبت، سطر مربوط به سرویس ایجاد شده در همان ماژول قابل نمایش است.

توجیه اقتصادی:
ممکن است درنگاه اول این سرویس به ضررفرستنده تمام شود ولی بادقت به نکات زیرمیتواند بسیاردرآمدزاباشد:
.شمامیتوانیدباترکیب کردن این بخش با"اضافه به لیست" ومحدود کردن استفاده کنندگان به مخاطبین دفترچه تلفن،بابت پیامکهای ارسالی،ازمخاطبین آبونمان اخذ نمایید واین هزینه رابه صورت اعتبار بهایشان تخصیص دهید،سپس سامانه راتنظیم کنید تادرازای ارسال هرپیامک،ازاعتبارمخاطب(اعتبار مجازی تنظیم شده متناسب با هزینه دریافتی)کسرگردد.

شمامیتوانید با فعال کردن بخش اسپانسرهزینه تمامی پیامکهای ارسالی راازاسپانسرخود دریافت نمایید.بافعال کردن ارسال خودکار،مخاطبین میتوانند به صورت دورهای(روزانه،هفتگی،ماهیانه یا سالیانه)پیامک محتوا دریافت نمایند.اینکارباعث افزایش ترافیک روزانه ودریافت هزینه بیشترازاسپانسرو مخاطب خواهد شد.
ارسال خودکار:
318
درصورت فعال کردن ارسال خودکار،سامانه درزمان تعیین شده یک محتوایتصادفی انتخاب و برای اعضای گروههای تعیین شده در همین قسمت ارسال مینماید.سامانه به صورت خودکارمحتوای تکراری ارسال نخواهد کرد.

 • درصورتیکه پس ازمدتی اقدام به اضافه کردنیک گروه مخاطب جدید نمایید،سیستم ریست شده وپیامکها ازابتدا ارسال میگردد.
 • ممکن است پیامک تکراری برای مخاطب ارسال شود بنابراین حتیالمقدورازاضافه وکم کردن گروه خودداری نمایید.
 • درصورت اضافه شدن مخاطب جدید به گروه،محتواهای یکه قبلاًبه سایرمخاطبین ارسال شده،به مخاطب جدید ارسال نخواهد شد.

اسپانسر:
در صورتیکه بخواهید درذیل هرپیامک محتوا،یک آگهی تبلیغاتی مربوط به اسپانسراضافه شود،میتوانید ازاین بخش استفاده نمایید.
می توان برای هر اسپانسر،محدودیت زمانی و تعداد مشخص کرد. همانطور که اشاره شد، میتوانید برای درآمدزایی،هزینه پیامکهای ارسالی را ازاسپانسرتامین نمایید.به عنوان مثال درسرویس قیمت ارز و سکه می توانید بایک صرافی قرارداد بسته و با قراردادن متن تبلیغی آن در انتهای هر پیامک مربوط به سرویس ایجاد شده، هزینه پیامکهای ارسالی را تامین نمایید.
319
پس از کلیک بر روی اسپانسر، در صفحه ای که ملاحظه می نمایید، نام اسپانسر و حداکثر نمایش را وارد نمایید. سپس در قسمت متن پیامک، متن تبلیغاتی اسپانسر را وارد نمایید و در صورت تمایل پس از اعمال بازه زمانی، بر روی ثبت کلیک نمایید.
بدین ترتیب متن نوشته شده در قسمت متن پیامک، در انتهای متن های ارسالی مربوط به هر سرویس برای مخاطبین به تعدادی که در بخش حداکثر نمایش تعیین نمودید و در بازه زمانی تنظیم شده، ارسال خواهد شد.
ویرایش: دراین بخش میتوانید سرویس ایجاد شده خود را ویرایش نموده و یاوضعیت سرویس خود را برروی فعال و یا غیرفعال قراردهید.
حذف: دراین بخش میتوانیدسرویس راحذف نمایید.

دیکشنری :
درصورت ارسال کلمه به صورت فارسی معنی انگلیسی ودرصورت ارسال کلمه لاتین معنی فارسی آن داده خواهد شد، مثلاHello
میتوانید دربخش پیامکهای ارسالی ودریافتی نیزملاحظه نمایید.
320

321
آب وهوا :
برای اطلاع از وضعیت آب وهوای شهرخود کافیست نام شهرخودراباحروف فارسی ارسال کنید،مثلا تهران
قیمت خودرو :
برای دریافت قیمت خودرو کافیست نام خودرو راباحروف فارسی به شماره گیرنده ارسال فرمایید،مثلا سمند
322

323

رتبه درگوگل :
باارسال آدرس سایت رتبه این سایت به شمااعلام خواهد شد مثلاyahoo.com،دقت نمایید که رتبه سایت درگوگل یک عدد بین ۰ تا ۱۰
میباشد.
324

325

اطلاعات پرواز :
برای اطلاع ازوضعیت پروازهای فرودگاه امام خمینی کد پروازیا شهرمقصد راباحروف فارسی ارسال نمایید،مثلا استانبول
326

327
جستجوی دامنه :
برای چک کردن آزاد بودن یک دامین،نام دامین را بدون پسوند و پیشوند ارسال نمایید،مثلاً Yahoo.com
328

329
قیمت ارز و سکه :
برای اطلاع از قیمت سکه،دلار،طلامیتوانید هریک ازاین کلمات راباحروف فارسی ارسال نمایید،مثلاًدلار
برای دریافت قیمتهای به روزبازارکلمه بازار را ارسال نمایید.
دقت نمایید عنوان رامطابق باسرویس موردنظرتنظیم نمایید،برفرض برای قیمت دلار،عنوان رامانند جدول زیرتنظیم نمایید:
330

331
نتایج فوتبال:
برای دریافت نتایج زنده فوتبال کل جهان کافیست نام کشور را به صورت لاتین به شماره اختصاصی تنظیم شده ارسال نمایید. به عنوان مثال کلمهiranرا ارسال نمایید. در صورتی که یک تیم خاص را بخواهید میتوانید نام کشور خط تیره نام تیم را به صورت لاتین ارسال نمایید به عنوان مثال iran-esteghlal

ختم قرآن:
از طریق این قسمت، میتوانید یک سامانه ختم قرآن کریم راه اندازی نمایید.
مخاطبین با ارسال یک کلیدواژه به شماره اختصاصی تعیین شده، یکی از آیات قرآن را دریافت می نمایند.
سیستم به صورت خودکار در هر بار آیه بعدی را ارسال کرده تا قرآن ختم گردد.
332

 1. بر روی "درج ختم قرآن جدید" کلیک نمایید.
 2. عنوان مناسبی در قسمت عنوان وارد نمایید.
 3. از قسمت گیرنده، یکی از شماره های اختصاصی موجود در پنل خویش را انتخاب نمایید. مخاطب باید به این شماره پیامک خود را ارسال نماید. از قسمت گیرنده نیز یکی از شماره های اختصاصی یا عمومی موجود در پنل خویش را انتخاب نمایید. این شماره، شماره ایخواهد بود که از آن برای مخاطب، پیامک ارسال می شود.
 4. در قسمت کلید واژه، کلماتی که مخاطب با ارسال آنها قادرخواهد بود از این سرویس استفاده کند را وارد نمایید.به عنوان مثال : قرآن، qoran و ... . هر مورد را در یک سطر نوشته و بدون هیچ گونه کاراکتر اضافه، مورد بعدی را در سطر بعد وارد نمایید.
 5. در کادر بعدی متن مورد نظر در صورتی که هیچ آیه ای برای ارسال وجود نداشته باشد را درج نمایید. می توانید این کادر را خالی بگذارید.
 6. با کلیک بر روی محدود کردن به اعضای دفترچه تلفن، و انتخاب گروه مورد نظر، این سرویس تنها برای اعضای تعیین شده دفترچه تلفن فعال خواهد بود و سامانه فقط به اعضای این گروه ها پاسخ خواهد داد.
 7. 333
  از این امکان میتوانید جهت دریافت هزینه و ثبت نام مخاطبین استفاده نمایید و در همین قسمت تنظیم نمایید که به ازای هر پیامکی که به مخاطب ارسال خواهد شد، از اعتبار وی چه میزان کسر شود.
  334
  برای عضویت خودکار در گروه ها نیز میتوانید از بخش اضافه به لیست استفاده نمایید.

 8. با کلیک بر روی بازه زمانی و تنظیم آن، این سرویس تنها برای آن مدت زمان فعال بوده و در غیر اینصورت، دائماً فعال و قابل استفاده می باشد.
 9. 335

 10. در بخش تنظیمات آیه، اطلاعات ارسالی شامل دو گزینه متن و ترجمه آیه و شماره صفحه می باشد که با انتخاب هر کدام محتوای پیامک ارسالی متفاوت خواهد بود. در حالت اول متن عربی آیه و ترجمه فارسی آن در صورت انتخاب، به تعداد کاراکترهایی که قابل تغییر می باشد، ارسال می شود.
  در حالتی که شماره صفحه انتخاب شود، می توان شماره صفحه را برای مخاطب ارسال کرد.
 11. 336

 12. در نهایت روی ثبت کلیک نمایید.
  برای ویرایش و تغییر وضعیت سرویس ایجاد شده به غیرفعال و حذف سرویس ایجاد شده، از گزینه های ویرایش و حذف می توانید استفاده نمایید.
 13. 337

ابزارویژه
338

ثبت نام

در کمتر از 1 دقیقه ارسال پیامک را شروع کنید.
شرایط و قوانین را مطالعه کرده و قبول دارم.

پنل خود را انتخاب کنید

مشاوره تلفنی رایگان
مشاوره رایگان تلفنی