30% تخفیف خرید سامانه پیامکی، ویژه شروع فصل پاییز
مشاهدهٔ تعرفه‌ها

خطوط اختصاصی اپراتور 1000

پیش شماره ۱۰۰۰، از اپراتور ها و خطوط قدیمی محسوب می شود و در طی سال‌ها امتحان خود را پس داده است. سرعت ارسال این خطوط بالاست و مراکز و سازمان‌های دولتی و خصوصی زیادی از این خطوط استفاده می‌کنند.

 • کاربران

 • نمایندگان

ردیفنمونه شمارهتعداد ارقامغیرسفارشی (تومان)سفارشی (تومان)
11000XXXXXXXXXX1490,000170,000
21000XXXXXXXXX13105,000240,000
31000XXXXXXXX12260,000590,000
41000XXXXXXX11365,000830,000
51000XXXXXX10525,0001,900,000
61000XXXXX91,250,0002,800,000
71000XXXX84,100,00011,800,000
81000XXX7نیاز به مذاکره
91000XX6نیاز به مذاکره
ردیفنمونه شمارهتعداد ارقامنمایندگان (تومان)نمایندگان ویژه (تومان)
غیرسفارشیسفارشیغیرسفارشیسفارشی
11000XXXXXXXXXX1473,000145,50070,000140,000
21000XXXXXXXXX13105,000210,000100,000200,000
31000XXXXXXXX12260,000525,500250,000500,500
41000XXXXXXX11365,000730,500350,000700,000
51000XXXXXX10525,0001,670,000500,0001,600,000
61000XXXXX91,250,0002,500,0001,200,0002,400,000
71000XXXX84,100,00010,500,0004,000,00010,000,000
81000XXX7نیاز به مذاکرهنیاز به مذاکره
91000XX6نیاز به مذاکرهنیاز به مذاکره

مزایا و ویژگی‌ها

 • سرعت بسیار بالا در ارسال (با توجه به تجربیات به عنوان قدیمی ترین سرویس دهنده)
 • قابلیت انتخاب خط دلخواه پس از پیش شماره ۱۰۰۰
 • بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به مخابرات
 • عدم نیاز به تمدید سالیانه (تا زمانی که اپراتور هزینه تمدید را دریافت نکند.)
 • تعرفه مناسب پیامک
 • قابلیت دریافت گزارش دقیق
 • هزینه به نسبت پایین برای ثبت خطوط با ارقام کم

خطوط اختصاصی اپراتور 2000

پیش‌شماره ۲۰۰۰ اپراتوری است که کامل ترین بازگشت هزینه را برای پیامک های ناموفق دارد ولی تعرفه پیامک و خطوط آن به مراتب بیشتر از اپراتور های دیگر است.

 • کاربران

 • نمایندگان

ردیفتعداد ارقامسفارشی (تومان)
غیررندنیمه رندرند
112250,000300,000350,000
211390,000410,000485,000
310500,000700,0001,000,000
49800,0001,000,0001,500,000
581,400,0001,600,0002,500,000
قیمت خطوط 9 رقمی و 8 رقمی خیلی رند (مثلا 20002222) باید توسط اوپراتور استعلام گردد.
ردیفتعداد ارقامسفارشی (تومان)
غیررندنیمه رندرند
112230,000280,000330,000
211340,000370,000460,000
310450,000650,000950,000
49750,000900,0001,300,000
581,300,0001,450,0002,300,000
قیمت خطوط 9 رقمی و 8 رقمی خیلی رند (مثلا 20002222) باید توسط اوپراتور استعلام گردد.

مزایا و ویژگی‌ها

 • بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به گوشی (بازگشت هزینه پس از 48 ساعت انجام می گیرد، البته تعرفه پیامک به نسبت بالاتری نسبت به سایر اپراتور ها دارد.)
 • قابلیت دریافت گزارش دقیق
 • نیازمند تمدید سالیانه (60 الی 70 درصد هزینه ثبت به صورت سالیانه دریافت می شود.)
 • سرعت بسیار بالا در ارسال
 • قابلیت انتخاب خط دلخواه پس از پیش شماره 2000 (ولی هزینه ثبت خطوط به مراتب بالاتر از اپراتور های دیگر است.)
 • خرید خطوط تنها به صورت سفارشی و انتخاب ارقام

خطوط اختصاصی اپراتور 3000

خط ۳۰۰۰ نیز دقیقاً مانند اپراتور ۱۰۰۰ از اپراتور و خطوط قدیمی است که امتحان خود را طی سال‌ها پس داده است و هم اکنون، سازمان‌های دولتی و خصوصی زیادی از جمله 90% برنامه های صدا و سیما از خطوط ۳۰۰۰ استفاده می‌کنند.

 • کاربران

 • نمایندگان

ردیفنمونه شمارهتعداد ارقامکاربران (تومان)
13000XXXXXXXXXX1440,000
23000XXXXXXXX12150,000
33000XXXXXX10165,000
43000XXXXX9استعلام شود
53000XXXX8استعلام شود
خطوط 3000 شامل تعرفه رند و غیر رند نمی باشد.
ردیفنمونه شمارهتعداد ارقامنمایندگان (تومان)نمایندگان ویژه (تومان)
13000XXXXXXXXXX1430,00025,000
23000XXXXXXXX12135,000125,000
33000XXXXXX10150,000140,000
43000XXXXX9استعلام شوداستعلام شود
53000XXXX8استعلام شوداستعلام شود
خطوط 3000 شامل تعرفه رند و غیر رند نمی باشد.

مزایا و ویژگی‌ها

 • قابلیت دریافت گزارش دقیق
 • بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به مخابرات
 • سرعت ارسال متوسط
 • عدم نیاز به تمدید سالیانه (تا زمانی که اپراتور هزینه تمدید را دریافت نکند.)
 • خرید خطوط تنها به صورت سفارشی و انتخاب ارقام (اپراتور 3000 تعریفی به عنوان غیر سفارشی ندارد، ولی در ثبت خطوط 3000 بیشتر از 8 رقم، شما تنها امکان مشخص کردن ارقام پس از خطوط 8 رقمی ما را دارید، البته ما بیش از 10 خط 8 رقمی داریم.)
 • تعرفه مناسب پیامک
 • هزینه به نسبت پایین برای ثبت خطوط 10 رقمی

خطوط اختصاصی اپراتور 50001

اپراتور 50001 برخلاف، اپراتور های دیگر با 5 عدد شروع می شود و سرعت ارسال به همراه هزینه پایین پیامک باعث جذب مشترکین زیادی برای این اپراتور شده است.

 • کاربران

 • نمایندگان

ردیفنمونه شمارهتعداد ارقامکاربران (تومان)
150001XXXXXXXXXX1515,000
250001XXXXXXXXX14100,000
350001XXXXXXXX13160,000
450001XXXXXXX12250,000
550001XXXXXX11400,000
650001XXXXX10580,000
750001XXXX9850,000
850001XXX8استعلام شود
950001XX7استعلام شود
1050001X6استعلام شود
ردیفنمونه شمارهتعداد ارقامنمایندگان (تومان)نمایندگان ویژه (تومان)
150001XXXXXXXXXX1512,00010,000
250001XXXXXXXXX1480,00070,000
350001XXXXXXXX13120,000105,000
450001XXXXXXX12210,000198,000
550001XXXXXX11330,000320,000
650001XXXXX10550,000530,000
750001XXXX9800,000750,000
850001XXX8استعلام شوداستعلام شود
950001XX7استعلام شوداستعلام شود
1050001X6استعلام شوداستعلام شود

مزایا و ویژگی‌ها

 • تعرفه پیامک فوق العاده پایین
 • خرید خطوط تنها به صورت سفارشی و انتخاب ارقام
 • تعرفه پایین ثبت خطوط اختصاصی
 • سرعت ارسال بالا
 • نیازمند تمدید سالیانه (60 الی 70 درصد هزینه ثبت به صورت سالیانه دریافت می شود.)
 • قابلیت دریافت گزارش دقیق
 • بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به مخابرات
 • امکان خرید سرشماره 8 رقمی و دریافت رایگان کلیه زیر شاخه ها تا 15 رقم (البته هزینه بالاتری به نسبت خطوط عادی دارد.)

خطوط اختصاصی اپراتور 50004

اپراتور 50004 نیز ویژگی هایی همانند اپراتور 50001 دارد و سرعت ارسال به همراه امکان ارسال لینک در متن پیامک باعث جذب مشترکین زیادی برای این اپراتور شده است.

 • کاربران

 • نمایندگان

ردیفنمونه شمارهتعداد ارقامکاربران (تومان)
150004XXXXXXXXX1420,000
250004XXXXXXXX13160,000
350004XXXXXXX12250,000
450004XXXXXX11400,000
550004XXXXX10580,000
650004XXXX9850,000
750004XXX8استعلام شود
850004XX7استعلام شود
950004X6استعلام شود
ردیفنمونه شمارهتعداد ارقامنمایندگان (تومان)نمایندگان ویژه (تومان)
150004XXXXXXXXX1418,00016,500
250004XXXXXXXX13120,000110,000
350004XXXXXXX12210,000198,000
450004XXXXXX11330,000320,000
550004XXXXX10550,000530,000
650004XXXX9800,000750,000
750004XXX8استعلام شوداستعلام شود
850004XX7استعلام شوداستعلام شود
950004X6استعلام شوداستعلام شود

مزایا و ویژگی‌ها

 • تعرفه پیامک مناسب
 • امکان ارسال لینک در متن پیامک بدون نیاز به ارائه مدارک
 • خرید خطوط تنها به صورت سفارشی و انتخاب ارقام
 • تعرفه پایین ثبت خطوط اختصاصی
 • سرعت ارسال بالا
 • عدم نیاز به تمدید سالیانه خطوط (تا زمانی که اپراتور هزینه تمدید را دریافت نکند.)
 • قابلیت دریافت گزارش دقیق
 • بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به مخابرات
 • امکان خرید سرشماره 8 رقمی و دریافت رایگان کلیه زیر شاخه ها تا 15 رقم (البته هزینه بالاتری به نسبت خطوط عادی دارد.)

خطوط اختصاصی اپراتور 021 و 026

خط ثابت با پیش‌شماره ۰۲۱ و 026 امکان ثبت خطوط پیامکی معادل خطوط تلفن ثابت شما را فراهم می سازید البته اگر در تهران یا کرج ساکن هستید و امکان تماس سریعتر را برای دریافت کنندگان پیامک فراهم می کند.

 • کاربران

 • نمایندگان

ردیفنمونه شمارهتعداد ارقامکاربران (تومان)
12109XXXXXXXXX13100,000
2021XXXXXXXX8200,000
3021XXXXXX61,700,000
4021XXXXX52,000,000
5021XXXX42,800,000
ردیفنمونه شمارهتعداد ارقامنمایندگان (تومان)نمایندگان ویژه (تومان)
12109XXXXXXXXX1390,00080,000
2021XXXXXXXX8185,000175,000
3021XXXXXX61,560,0001,530,000
3021XXXXX51,900,0001,850,000
4021XXXX42,600,0002,550,000

مزایا و ویژگی‌ها

 • ثبت خطوط معادل شماره تلفن تهران و کرج (امکان تماس پس از دریافت پیامک)
 • تعرفه پیامک مناسب
 • سرعت ارسال متوسط
 • تعرفه پایین ثبت خطوط
 • عدم نیاز به تمدید سالیانه خطوط (تا زمانی که اپراتور هزینه تمدید را دریافت نکند.)
 • قابلیت دریافت گزارش دقیق
 • بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به مخابرات
 • بدون تداخل با خطوط تلفن

خطوط اختصاصی اپراتور 21000

این خطوط برای اپراتور تلفن ثابت می باشد و برای کسانی که در تهران و کرج ساکن نیستند فراهم شده است.

 • کاربران

 • نمایندگان

ردیفساختار شماره اختصاصی غیرمتناظرتعداد ارقامقیمت (تومان)
121000XX75,700,000
221000XXX81,200,000
321000XXXX9500,000
421000XXXXX10350,000
521000XXXXXX11220,000
621000XXXXXXX12175,000
721000XXXXXXXX1395,000
821000XXXXXXXXX1480,000
921000XXXXXXXXXX1520,000
ردیفساختار شماره اختصاصی غیرمتناظرتعداد ارقامقیمت (تومان)
121000XX75,300,000
221000XXX81,125,000
321000XXXX9468,000
421000XXXXX10305,000
521000XXXXXX11180,000
621000XXXXXXX12100,000
721000XXXXXXXX1370,000
821000XXXXXXXXX1450,000
921000XXXXXXXXXX1510,000

مزایا و ویژگی‌ها

 • تعرفه پیامک به نسبت پایین (بیشتر از اپراتور 50001)
 • سرعت ارسال متوسط
 • تعرفه پایین ثبت خطوط
 • عدم نیاز به تمدید سالیانه خطوط (تا زمانی که اپراتور هزینه تمدید را دریافت نکند.)
 • قابلیت دریافت گزارش دقیق
 • بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به مخابرات

خطوط اختصاصی اپراتور 9000

اپراتور 9000 یکی از جدیدترین اپراتورهای ارسال پیامک می‌باشد و در حال حاضر تنها امکان ثبت خط، به‌صورت سفارشی و 8 رقمی وجود دارد.

 • کاربران

 • نمایندگان

ردیفنمونه شمارهتعداد ارقامسفارشی (تومان)
غیررندنیمه رندرند
19000XXXX82,500,000استعلاماستعلام
ردیفنمونه شمارهتعداد ارقامسفارشی (تومان)
غیررندنیمه رندرند
19000XXXX82,300,000استعلاماستعلام

مزایا و ویژگی‌ها

 • تعرفه پیامک مناسب
 • سرعت ارسال بالا
 • ارسال پیامک به بلک لیست (باشگاه مشتریان)
 • قابلیت خدماتی کردن برای اشخاص حقیقی در کمترین زمان
 • عدم نیاز به تمدید سالیانه خطوط (تا زمانی که اپراتور هزینه تمدید را دریافت نکند.)
 • ارائه خط صرفاً 8 رقمی و سفارشی
 • امکان دریافت پیامک
 • امکان ارسال لینک در متن پیامک بدون نیاز به ارائه مدارک

خطوط اختصاصی اپراتور 9999 (سامانتل)

این خطوط با پیش شماره 9999 توسط شرکت سامانتل ارائه می‌گردد. در حال حاضر تنها امکان ثبت خط 10 رقمی و غیرسفارشی وجود دارد.

 • کاربران

 • نمایندگان

ردیفنمونه شماره سامانتلتعداد ارقامقیمت (تومان)
19999XXXXXX10500,000
ردیفنمونه شماره سامانتلتعداد ارقامقیمت (تومان)
19999XXXXXX10400,000

مزایا و ویژگی‌ها

 • تعرفه پیامک به نسبت بالا
 • سرعت ارسال متوسط
 • ارسال پیامک به بلک لیست ( باشگاه مشتریان )
 • قابلیت خدماتی کردن بدون نیاز به سفته برای اشخاص حقیقی
 • عدم نیاز به تمدید سالیانه خطوط (تا زمانی که اپراتور هزینه تمدید را دریافت نکند.)
 • ارائه خط صرفاً 10 رقمی و غیرسفارشی
 • عدم امکان دریافت پیامک

مطمئن نیستید کدام خط متناسب با نیاز شما است؟

همین الان با کارشناسان ما تماس حاصل فرمائید.
مشاوره رایگان

جدول مقایسه مزایا و معایب خطوط

معیارخط ثابت100020003000500090009999
ارسال لینک در متن پیامکخیرخیرخیربلهبلهبلهبله
قابلیت خدماتی سازی خطوط (جزئیات)بلهبلهبلهبلهبلهبلهبله
کیفیت ارسال از نظر تحویل به گیرندهمناسببالابالامناسببالابالامناسب
سرعت ارسال پیامکمناسببالابالامناسببالابالامناسب
گزارش دقیق تحویل به گیرندهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبله
بازگشت هزینه پیامک‌های نرسیده به مخابراتبلهبلهبلهبلهبلهبلهبله
بازگشت هزینه پیامک‌های نرسیده به گوشیخیرخیربلهخیربلهخیربله
هزینه ارسال پیامکبالامناسببالامناسبپایینمناسببسیار بالا
هزینه خرید خط اختصاصیپایینبالابالابالاپایینمناسبمناسب

سوالات متداول

پاسخ سوالات شما پیرامون تعرفه، ثبت و خرید خطوط اختصاصی

آیا ثبت خطوط اختصاصی نیازمند تمدید و پرداخت هزینه سالیانه می باشد؟

در حال حاضر اپراتور های پیامکی به جز اپراتورهای 2000 و 50001 هزینه ای برای تمدید دریافت نمی کند و بالطبع ملی پیامک نیز هزینه ای از شما دریافت نمی کند ولی مطابق قرارداد ملی پیامک با اپراتور ها، در صورتی که این هزینه توسط اپراتور دریافت گردد، ملی پیامک نیز هزینه تمدید را دریافت می کند.

ارسال به کسانی که پیامک تبلیغاتی خود را مسدود کرده اند امکان پذیر است؟

بله، در صورتی که متون پیامکی شما اطلاع رسانی، ارسال کد تایید و... می باشد (ارسال تبلیغاتی ندارید) امکان تغییر خطوط از تبلیغاتی به خدماتی (ارسال به تمامی شماره ها) را خواهید داشت، البته پس از ثبت خط اختصاصی برای خود، این مورد امکان پذیر است.

برای اطلاع از شرایط و تعهدات به صفحه خطوط خدماتی مراجعه کنید.

آیا امکان ثبت و استفاده از چند خط به صورت هم زمان میسر است؟

بله، شما می توانید علاوه بر شماره های موجود در سرویس خود، یک یا چند شماره با پیش شماره مورد نظر خود ثبت و استفاده کنید.

در زمان استفاده از وب سرویس پیامکی یا ارسال از سامانه، انتخاب خطی که از آن ارسال را می خواهید انجام دهید امکان پذیر است.

با ثبت خطوط 021 و 026، استفاده از تلفن امکان پذیر نیست؟

ثبت خطوط 021 و 026 به صورت مجازی می باشد، در واقع شما علاوه بر استفاده از تلفن ثابت خود، شماره را به صورت مجازی در سامانه خواهید داشت و در زمان ارسال پیامک می توانید آن را انتخاب کنید.

ثبت نام

در کمتر از 1 دقیقه ارسال پیامک را شروع کنید.
شرایط و قوانین را مطالعه کرده و قبول دارم.

پنل خود را انتخاب کنید

مشاوره تلفنی رایگان
مشاوره رایگان تلفنی