خطوط اختصاصی اپراتور 1000

پیش شماره ۱۰۰۰، از اپراتور ها و خطوط قدیمی محسوب می شود و در طی سال‌ها امتحان خود را پس داده است. سرعت ارسال این خطوط بالاست و مراکز و سازمان‌های دولتی و خصوصی زیادی از این خطوط استفاده می‌کنند.

 • کاربران

 • نمایندگان

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام غیرسفارشی (تومان) سفارشی (تومان)
1 1000XXXXXXXXXX 14 90,000 170,000
2 1000XXXXXXXXX 13 120,000 240,000
3 1000XXXXXXXX 12 300,000 590,000
4 1000XXXXXXX 11 410,000 830,000
5 1000XXXXXX 10 590,000 1,900,000
6 1000XXXXX 9 1,400,000 2,800,000
7 1000XXXX 8 4,700,000 11,800,000
8 1000XXX 7 نیاز به مذاکره
9 1000XX 6 نیاز به مذاکره
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام نمایندگان (تومان) نمایندگان ویژه (تومان)
غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی
1 1000XXXXXXXXXX 14 73,000 145,500 70,000 140,000
2 1000XXXXXXXXX 13 105,000 210,000 100,000 200,000
3 1000XXXXXXXX 12 260,000 525,000 250,000 500,500
4 1000XXXXXXX 11 365,000 730,500 350,000 700,000
5 1000XXXXXX 10 525,000 1,670,000 500,000 1,600,000
6 1000XXXXX 9 1,250,000 2,500,000 1,200,000 2,400,000
7 1000XXXX 8 4,100,000 10,500,000 4,000,000 10,000,000
8 1000XXX 7 نیاز به مذاکره نیاز به مذاکره
9 1000XX 6 نیاز به مذاکره نیاز به مذاکره

مزایا و ویژگی‌ها

 • سرعت بسیار بالا در ارسال (با توجه به تجربیات به عنوان قدیمی ترین سرویس دهنده)
 • قابلیت انتخاب خط دلخواه پس از پیش شماره ۱۰۰۰
 • بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به مخابرات
 • عدم نیاز به تمدید سالیانه (تا زمانی که اپراتور هزینه تمدید را دریافت نکند.)
 • تعرفه مناسب پیامک
 • قابلیت دریافت گزارش دقیق
 • هزینه به نسبت پایین برای ثبت خطوط با ارقام کم

خطوط اختصاصی اپراتور 2000

پیش‌شماره ۲۰۰۰ اپراتوری است که کامل ترین بازگشت هزینه را برای پیامک های ناموفق دارد ولی تعرفه پیامک و خطوط آن به مراتب بیشتر از اپراتور های دیگر است.

 • کاربران

 • نمایندگان

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام سفارشی (تومان)
1 2000XXXXXXXX 12 استعلام
2 2000XXXXXXX 11 استعلام
3 2000XXXXXX 10 استعلام
4 2000XXXXX 9 استعلام
5 2000XXXX 8 استعلام
جهت استعلام قیمت خطوط 2000 با واحد فروش 02163404 تماس بگیرید و یا از پشتیبانی(تیکت) استعلام فرمائید.
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام سفارشی (تومان)
1 2000XXXXXXXX 12 استعلام
2 2000XXXXXXX 11 استعلام
3 2000XXXXXX 10 استعلام
4 2000XXXXX 9 استعلام
5 2000XXXX 8 استعلام
جهت استعلام قیمت خطوط 2000 با واحد فروش 02163404 تماس بگیرید و یا از پشتیبانی(تیکت) استعلام فرمائید.

مزایا و ویژگی‌ها

 • بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به گوشی (بازگشت هزینه پس از 48 ساعت انجام می گیرد، البته تعرفه پیامک به نسبت بالاتری نسبت به سایر اپراتور ها دارد.)
 • قابلیت دریافت گزارش دقیق
 • نیازمند تمدید سالیانه (60 الی 70 درصد هزینه ثبت به صورت سالیانه دریافت می شود.)
 • سرعت بسیار بالا در ارسال
 • قابلیت انتخاب خط دلخواه پس از پیش شماره 2000 (ولی هزینه ثبت خطوط به مراتب بالاتر از اپراتور های دیگر است.)
 • خرید خطوط تنها به صورت سفارشی و انتخاب ارقام

خطوط اختصاصی اپراتور 3000

خط ۳۰۰۰ نیز دقیقاً مانند اپراتور ۱۰۰۰ از اپراتور و خطوط قدیمی است که امتحان خود را طی سال‌ها پس داده است و هم اکنون، سازمان‌های دولتی و خصوصی زیادی از جمله 90% برنامه های صدا و سیما از خطوط ۳۰۰۰ استفاده می‌کنند.

 • کاربران

 • نمایندگان

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران (تومان)
1 3000XXXXXXXXXX 14 50,000
2 3000XXXXXXXX 12 150,000
3 3000XXXXXX 10 165,000
4 3000XXXXX 9 استعلام شود
5 3000XXXX 8 استعلام شود
خطوط 3000 شامل تعرفه رند و غیر رند نمی باشد.
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام نمایندگان (تومان) نمایندگان ویژه (تومان)
1 3000XXXXXXXXXX 14 39,000 35,000
2 3000XXXXXXXX 12 135,000 125,000
3 3000XXXXXX 10 150,000 140,000
4 3000XXXXX 9 استعلام شود استعلام شود
5 3000XXXX 8 استعلام شود استعلام شود
خطوط 3000 شامل تعرفه رند و غیر رند نمی باشد.

مزایا و ویژگی‌ها

 • قابلیت دریافت گزارش دقیق
 • بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به مخابرات
 • سرعت ارسال متوسط
 • عدم نیاز به تمدید سالیانه (تا زمانی که اپراتور هزینه تمدید را دریافت نکند.)
 • خرید خطوط تنها به صورت سفارشی و انتخاب ارقام (اپراتور 3000 تعریفی به عنوان غیر سفارشی ندارد، ولی در ثبت خطوط 3000 بیشتر از 8 رقم، شما تنها امکان مشخص کردن ارقام پس از خطوط 8 رقمی ما را دارید، البته ما بیش از 10 خط 8 رقمی داریم.)
 • تعرفه مناسب پیامک
 • هزینه به نسبت پایین برای ثبت خطوط 10 رقمی

خطوط اختصاصی اپراتور 50001

اپراتور 50001 برخلاف، اپراتور های دیگر با 5 عدد شروع می شود و سرعت ارسال به همراه هزینه پایین پیامک باعث جذب مشترکین زیادی برای این اپراتور شده است.

 • کاربران

 • نمایندگان

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران (تومان)
1 50001XXXXXXXXX 14 100,000
2 50001XXXXXXXX 13 160,000
3 50001XXXXXXX 12 250,000
4 50001XXXXXX 11 400,000
5 50001XXXXX 10 580,000
6 50001XXXX 9 850,000
7 50001XXX 8 استعلام شود
8 50001XX 7 استعلام شود
9 50001X 6 استعلام شود
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام نمایندگان (تومان) نمایندگان ویژه (تومان)
1 50001XXXXXXXXX 14 80,000 70,000
2 50001XXXXXXXX 13 120,000 105,000
3 50001XXXXXXX 12 210,000 198,000
4 50001XXXXXX 11 330,000 320,000
5 50001XXXXX 10 550,000 530,000
6 50001XXXX 9 800,000 750,000
7 50001XXX 8 استعلام شود استعلام شود
8 50001XX 7 استعلام شود استعلام شود
9 50001X 6 استعلام شود استعلام شود

مزایا و ویژگی‌ها

 • تعرفه پیامک فوق العاده پایین
 • خرید خطوط تنها به صورت سفارشی و انتخاب ارقام
 • تعرفه پایین ثبت خطوط اختصاصی
 • سرعت ارسال بالا
 • نیازمند تمدید سالیانه (60 الی 70 درصد هزینه ثبت به صورت سالیانه دریافت می شود.)
 • قابلیت دریافت گزارش دقیق
 • بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به مخابرات
 • امکان خرید سرشماره 8 رقمی و دریافت رایگان کلیه زیر شاخه ها تا 15 رقم (البته هزینه بالاتری به نسبت خطوط عادی دارد.)

خطوط اختصاصی اپراتور 50004

اپراتور 50004 نیز ویژگی هایی همانند اپراتور 50001 دارد و سرعت ارسال به همراه امکان ارسال لینک در متن پیامک باعث جذب مشترکین زیادی برای این اپراتور شده است.

 • کاربران

 • نمایندگان

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران (تومان)
1 50004XXXXXXXXX 14 20,000
2 50004XXXXXXXX 13 160,000
3 50004XXXXXXX 12 250,000
4 50004XXXXXX 11 400,000
5 50004XXXXX 10 580,000
6 50004XXXX 9 850,000
7 50004XXX 8 استعلام شود
8 50004XX 7 استعلام شود
9 50004X 6 استعلام شود
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام نمایندگان (تومان) نمایندگان ویژه (تومان)
1 50004XXXXXXXXX 14 18,000 16,500
2 50004XXXXXXXX 13 120,000 110,000
3 50004XXXXXXX 12 210,000 198,000
4 50004XXXXXX 11 330,000 320,000
5 50004XXXXX 10 550,000 530,000
6 50004XXXX 9 800,000 750,000
7 50004XXX 8 استعلام شود استعلام شود
8 50004XX 7 استعلام شود استعلام شود
9 50004X 6 استعلام شود استعلام شود

مزایا و ویژگی‌ها

 • تعرفه پیامک مناسب
 • امکان ارسال لینک در متن پیامک بدون نیاز به ارائه مدارک
 • خرید خطوط تنها به صورت سفارشی و انتخاب ارقام
 • تعرفه پایین ثبت خطوط اختصاصی
 • سرعت ارسال بالا
 • عدم نیاز به تمدید سالیانه خطوط (تا زمانی که اپراتور هزینه تمدید را دریافت نکند.)
 • قابلیت دریافت گزارش دقیق
 • بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به مخابرات
 • امکان خرید سرشماره 8 رقمی و دریافت رایگان کلیه زیر شاخه ها تا 15 رقم (البته هزینه بالاتری به نسبت خطوط عادی دارد.)

خطوط اختصاصی اپراتور 021 و 026

خط ثابت با پیش‌شماره ۰۲۱ و 026 امکان ثبت خطوط پیامکی معادل خطوط تلفن ثابت شما را فراهم می سازید البته اگر در تهران یا کرج ساکن هستید و امکان تماس سریعتر را برای دریافت کنندگان پیامک فراهم می کند.

 • کاربران

 • نمایندگان

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران (تومان)
1 2109XXXXXXXXX 13 100,000
2 021XXXXXXXX 8 200,000
3 021XXXXXX 6 1,700,000
4 021XXXXX 5 2,000,000
5 021XXXX 4 2,800,000
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام نمایندگان (تومان) نمایندگان ویژه (تومان)
1 2109XXXXXXXXX 13 90,000 80,000
2 021XXXXXXXX 8 185,000 175,000
3 021XXXXXX 6 1,560,000 1,530,000
3 021XXXXX 5 1,900,000 1,850,000
4 021XXXX 4 2,600,000 2,550,000

مزایا و ویژگی‌ها

 • ثبت خطوط معادل شماره تلفن تهران و کرج (امکان تماس پس از دریافت پیامک)
 • تعرفه پیامک مناسب
 • سرعت ارسال متوسط
 • تعرفه پایین ثبت خطوط
 • عدم نیاز به تمدید سالیانه خطوط (تا زمانی که اپراتور هزینه تمدید را دریافت نکند.)
 • قابلیت دریافت گزارش دقیق
 • بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به مخابرات
 • بدون تداخل با خطوط تلفن

خطوط اختصاصی اپراتور 21000

این خطوط برای اپراتور تلفن ثابت می باشد و برای کسانی که در تهران و کرج ساکن نیستند فراهم شده است.

 • کاربران

 • نمایندگان

ردیف ساختار شماره اختصاصی غیرمتناظر تعداد ارقام قیمت (تومان)
1 21000XXXXXXXXXX 15 20,000
2 21000XXXXXXXXX 14 80,000
3 21000XXXXXXXX 13 95,000
4 21000XXXXXXX 12 175,000
5 21000XXXXXX 11 220,000
6 21000XXXXX 10 350,000
7 21000XXXX 9 500,000
8 21000XXX 8 3,990,000
9 21000XX 7 5,700,000
ردیف ساختار شماره اختصاصی غیرمتناظر تعداد ارقام قیمت (تومان)
1 21000XXXXXXXXXX 15 18,000
2 21000XXXXXXXXX 14 50,000
3 21000XXXXXXXX 13 70,000
4 21000XXXXXXX 12 100,000
5 21000XXXXXX 11 180,000
6 21000XXXXX 10 305,000
7 21000XXXX 9 468,000
8 21000XXX 8 3,690,000
9 21000XX 7 5,300,000

مزایا و ویژگی‌ها

 • تعرفه پیامک به نسبت پایین (بیشتر از اپراتور 50001)
 • سرعت ارسال متوسط
 • تعرفه پایین ثبت خطوط
 • عدم نیاز به تمدید سالیانه خطوط (تا زمانی که اپراتور هزینه تمدید را دریافت نکند.)
 • قابلیت دریافت گزارش دقیق
 • بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به مخابرات

خطوط اختصاصی اپراتور 9000

اپراتور 9000 یکی از جدیدترین اپراتورهای ارسال پیامک می‌باشد و در حال حاضر تنها امکان ثبت خط، به‌صورت سفارشی و 8 رقمی وجود دارد.

 • کاربران

 • نمایندگان

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام سفارشی (تومان)
غیررند نیمه رند رند
1 9000XXXX 8 2,500,000 استعلام استعلام
خرید خط 9000
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام سفارشی (تومان)
غیررند نیمه رند رند
1 9000XXXX 8 2,300,000 استعلام استعلام
خرید خط 9000

مزایا و ویژگی‌ها

 • تعرفه پیامک مناسب
 • سرعت ارسال بالا
 • ارسال پیامک به بلک لیست (باشگاه مشتریان)
 • قابلیت خدماتی کردن برای اشخاص حقیقی در کمترین زمان
 • عدم نیاز به تمدید سالیانه خطوط (تا زمانی که اپراتور هزینه تمدید را دریافت نکند.)
 • ارائه خط صرفاً 8 رقمی و سفارشی
 • امکان دریافت پیامک
 • امکان ارسال لینک در متن پیامک بدون نیاز به ارائه مدارک

خطوط اختصاصی اپراتور 9999 (سامانتل)

این خطوط با پیش شماره 9999 توسط شرکت سامانتل ارائه می‌گردد. در حال حاضر تنها امکان ثبت خط 10 رقمی و غیرسفارشی وجود دارد.

 • کاربران

 • نمایندگان

ردیف نمونه شماره سامانتل تعداد ارقام قیمت (تومان)
1 9999XXXXXX 10 600,000
خرید خط 9999
ردیف نمونه شماره سامانتل تعداد ارقام قیمت (تومان)
1 9999XXXXXX 10 500,000
خرید خط 9999

مزایا و ویژگی‌ها

 • تعرفه پیامک بسیار پایین
 • سرعت ارسال متوسط
 • ارسال پیامک به بلک لیست ( باشگاه مشتریان )
 • قابلیت خدماتی کردن برای اشخاص حقیقی و حقوقی
 • عدم نیاز به تمدید سالیانه خطوط (تا زمانی که اپراتور هزینه تمدید را دریافت نکند.)
 • ارائه خط صرفاً 10 رقمی و غیرسفارشی
 • امکان دریافت پیامک
 • دارای امکان ارسال لینک

خطوط اختصاصی اپراتور 998 (شاتل)

این خطوط با سرشماره 998 توسط شرکت شاتل ارائه می‌گردد. در حال حاضر تنها امکان ثبت خط 10 رقمی و غیرسفارشی وجود دارد.

 • کاربران

 • نمایندگان

ردیف نمونه شماره سامانتل تعداد ارقام قیمت (تومان)
1 998XXXXXXX 10 600,000
خرید خط 998
ردیف نمونه شماره سامانتل تعداد ارقام قیمت (تومان)
1 998XXXXXXX 10 500,000
خرید خط 998

مزایا و ویژگی‌ها

 • تعرفه پیامک مناسب
 • سرعت ارسال بالا
 • ارسال پیامک به بلک لیست ( باشگاه مشتریان )
 • قابلیت خدماتی کردن برای اشخاص حقیقی و حقوقی
 • عدم نیاز به تمدید سالیانه خطوط (تا زمانی که اپراتور هزینه تمدید را دریافت نکند.)
 • ارائه خط صرفاً 10 رقمی و غیرسفارشی
 • امکان دریافت پیامک
 • دارای امکان ارسال لینک

مطمئن نیستید کدام خط متناسب با نیاز شما است؟

همین الان با کارشناسان ما تماس حاصل فرمائید.
مشاوره رایگان

جدول مقایسه مزایا و معایب خطوط

معیار خط ثابت 1000 2000 3000 5000 9000 9999 998
ارسال لینک در متن پیامک خیر خیر خیر بله بله بله بله بله
قابلیت خدماتی سازی خطوط (جزئیات) بله بله بله بله بله بله بله بله
کیفیت ارسال از نظر تحویل به گیرنده مناسب بالا بالا مناسب بالا بالا مناسب بالا
سرعت ارسال پیامک مناسب بالا بالا مناسب بالا بالا مناسب بالا
گزارش دقیق تحویل به گیرنده بله بله بله بله بله بله بله بله
بازگشت هزینه پیامک‌های نرسیده به مخابرات بله بله بله بله بله بله بله بله
بازگشت هزینه پیامک‌های نرسیده به گوشی خیر خیر بله خیر بله خیر بله خیر
هزینه ارسال پیامک بالا مناسب بالا مناسب پایین مناسب بسیار پایین مناسب
هزینه خرید خط اختصاصی پایین بالا بالا بالا پایین مناسب مناسب پایین

سوالات متداول

پاسخ سوالات شما پیرامون تعرفه، ثبت و خرید خطوط اختصاصی

آیا ثبت خطوط اختصاصی نیازمند تمدید و پرداخت هزینه سالیانه می باشد؟

در حال حاضر اپراتور های پیامکی به جز اپراتورهای 2000 و 50001 هزینه ای برای تمدید دریافت نمی کند و بالطبع ملی پیامک نیز هزینه ای از شما دریافت نمی کند ولی مطابق قرارداد ملی پیامک با اپراتور ها، در صورتی که این هزینه توسط اپراتور دریافت گردد، ملی پیامک نیز هزینه تمدید را دریافت می کند.

ارسال به کسانی که پیامک تبلیغاتی خود را مسدود کرده اند امکان پذیر است؟

بله، در صورتی که متون پیامکی شما اطلاع رسانی، ارسال کد تایید و... می باشد (ارسال تبلیغاتی ندارید) امکان تغییر خطوط از تبلیغاتی به خدماتی (ارسال به تمامی شماره ها) را خواهید داشت، البته پس از ثبت خط اختصاصی برای خود، این مورد امکان پذیر است.

برای اطلاع از شرایط و تعهدات به صفحه خطوط خدماتی مراجعه کنید.

آیا امکان ثبت و استفاده از چند خط به صورت هم زمان میسر است؟

بله، شما می توانید علاوه بر شماره های موجود در سرویس خود، یک یا چند شماره با پیش شماره مورد نظر خود ثبت و استفاده کنید.

در زمان استفاده از وب سرویس پیامکی یا ارسال از سامانه، انتخاب خطی که از آن ارسال را می خواهید انجام دهید امکان پذیر است.

با ثبت خطوط 021 و 026، استفاده از تلفن امکان پذیر نیست؟

ثبت خطوط 021 و 026 به صورت مجازی می باشد، در واقع شما علاوه بر استفاده از تلفن ثابت خود، شماره را به صورت مجازی در سامانه خواهید داشت و در زمان ارسال پیامک می توانید آن را انتخاب کنید.

ثبت نام

در کمتر از 1 دقیقه ارسال پیامک را شروع کنید.
شرایط و قوانین را مطالعه کرده و قبول دارم.

پنل خود را انتخاب کنید

مشاوره تلفنی رایگان
مشاوره رایگان تلفنی