مراحل خطوط خدماتی

برای تغییر نوع خط خود از تبلیغاتی به خدماتی، نیازمند ارائه مدارکی از جمله فرم درخواست خدماتی، تعهدنامه خدماتی، یک فقره چک یا سفته (بر اساس اپراتور)، گواهی امضا مدیر عامل (شرکت های خصوصی) و بانک شماره مشترکین (شماره های مشترکین فعلی، امکان ارسال به کلیه شماره ها فراهم است.) هستید، برای شروع اپراتور خط خود را انتخاب کنید تا اطلاعات کامل‌تری را مطالعه و دریافت کنید.

برای مشاهده مدارک، اپراتور مورد نظر خود را انتخاب کنید:

  • 9999

  • 1000

  • 2000

  • 3000

  • 50001

  • 021 و 026

  • 50004

  • 9000

خطوط 9999 توسط شرکت سامانتل ارائه می‌شوند. اطلاعات بیشتر درباره «اپراتور خط 9999» را بخوانید.

پس از خرید خط 9999 امکان خدماتی نمودن آن بدون سفته نیز وجود دارد.

مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی خطوط 9999:

1 - تصویر پشت و روی کارت ملی و شناسنامه متقاضی

2 - تصویر مدرک کسب و کار یا اینماد به نام متقاضی (تاریخ اعتبار داشته باشد.)

3 - تکمیل فرم درخواست خدماتی حقیقی 9999 به همراه امضا و اثر انگشت متقاضی

4 - تعهدنامه خدماتی: متن موجود در فایل تعهدنامه زیر را تکمیل نموده و اثر انگشت و امضاء نمائید.

5 - گواهی امضا صاحب/صاحبین امضا از دفترخانه اسناد رسمی

6 - فایل کسل بانک شماره مشترکین: شامل آخرین لیست شماره موبایل‌های مخاطبان خود (حداقل 100 شماره موبایل همراه اول) که با دریافت پیامک خدماتی موافق بوده و رضایت خود را اعلام کرده اند.

7- ارائه سفته یا چک حقوقی به مبلغ ٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ریال

مدارک مورد نیاز اشخاص حقوقی خطوط 9999:

1 - تکمیل فرم خدماتی: فرم حقوقی 9999 را از لینک زیر دریافت نمائید. در صورتیکه امضا کنندگان در روزنامه رسمی به صورت جمعی می‌باشد فرم نیز باید به امضا کلیه افراد برسد. (تمامی موارد به صورت کامل تکمیل گردد. / بر روی سربرگ باشد. / تایپ شده، دارای مهر و امضاء باشد.)

2 - تعهدنامه خدماتی: متن موجود در فایل تعهدنامه زیر را روی سربرگ قرار داده و مهر و امضاء نمائید.

3 - گواهی امضا صاحب/صاحبین امضا از دفترخانه اسناد رسمی

4 - فایل اکسل بانک شماره مشترکین: شامل آخرین لیست شماره موبایل‌های مخاطبان خود (حداقل 100 شماره موبایل همراه اول) که با دریافت پیامک خدماتی موافق بوده و رضایت خود را اعلام کرده اند.

5 - تصویر پشت و روی كارت ملی و شناسنامه مديرعامل و تمامی صاحبین امضا

6 - ارائه عكس از صفحه «سامانه ملی اشخاص حقوقی كشور» به آدرس https://ilenc.ssaa.ir

7- ارائه سفته یا چک حقوقی به مبلغ ٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ریال

توجه :
- با توجه به اینکه از این خطوط برای ارسال پیامک به باشگاه مشتریان استفاده می‌شود، اپراتور مذکور جداگانه یک لیست سیاه فعال دارد که ممکن است به برخی از شماره‌ها ارسال انجام نشود.

- موضوع و محتوای پیامک نیاز است کامل و واضح باشد. (برای مثال: ارسال پیام به کاربرانی که از خدمات این مجموعه استفاده نموده و اجازه ارسال پیام داده اند و...)

- نمونه پیامک ارسالی ذکر شود. (برای مثال: کاربر گرامی، خرید شما انجام شد. کد پیگیری ..... می‌باشد.)

- در صورت تمایل شما می‌توانید خط 9999 را بدون ارائه سفته نیز فعال کنید اما در این حالت ممکن است به دلیل اعمال لیست سیاه اپراتور سامانتل، همه پیامک‌های شما به دست مخاطبین نرسد. بنابراین پیشنهاد ما این است که برای استفاده از خطوط با کیفیت‌تر و ارسال پیامک به همه شماره‌ها سفته مربوطه را ارسال کنید.

خطوط 1000 توسط شرکت رهیاب رایانه گستر ارائه می‌شوند. اطلاعات بیشتر درباره «اپراتور خط 1000» را بخوانید.

مدارک مورد نیاز اشخاص حقوقی خطوط 1000:

1 - تکمیل فرم خدماتی: فرم را از لینک زیر دریافت نمائید. (تمامی موارد به صورت کامل و دست نویس تکمیل گردد / بر روی سربرگ باشد / دارای مهر و امضاء باشد/ یک نمونه پیامک در پائین قسمت "موضوع محتوای پیامک خدماتی" ذکر شود)

توجه داشته باشید:

-مهر و امضا گوشه صفحه و به عنوان بهره‌بردار درج گردد و بر روی نوشته ها نباشد.

-در صفحه دوم فرم خدماتی بند «د»-قسمت ۲ مربوط به سفته و در جدول صفجه سوم  قسمت مربوط به "مشترک نهایی" خالی باشد.

-موضوع و محتوای پیامک نیاز است کامل و واضح باشد (برای مثال اطلاع رسانی به همکاران در خصوص فیش حقوقی، اطلاع رسانی به مشتریان در خصوص کدپیگیری و ...)

-نمونه پیامک ارسالی نیاز است ذکر شود (برای مثال کاربر گرامی، خرید شما انجام شد. کد پیگیری ..... می باشد)

2 - متن تعهدنامه خدماتی : متن موجود در فایل تعهدنامه زیر را بر وی سربرگ قرار داده و مهر و امضاء نمائید.

3 - ارائه سفته یا چک حقوقی به مبلغ ٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ریال فقط برای شركت های خصوصی

4 - فایل اکسل بانک شماره مشترکین: شامل آخرین لیست شماره موبایل‌های مخاطبان خود ( حداقل 100 شماره موبایل همراه اول) که با دریافت پیامک خدماتی موافق بوده و رضایت خود را اعلام کرده اند.

5 - تصویر پشت و روی كارت ملی و شناسنامه مديرعامل و تمامی صاحبین امضا و گواهی امضای مديرعامل (برای سازمان دولتی ارائه معرفی نامه رسمی از سازمان مربوطه الزاميست و گواهی امضا نیاز نمی‌باشد.)

6 - ارائه عكس از صفحه «سامانه ملی اشخاص حقوقی كشور» به آدرس https://ilenc.ssaa.ir

خطوط 2000 توسط شرکت آتیه داده پرداز ارائه می‌شوند. اطلاعات بیشتر درباره «اپراتور خط 2000» را بخوانید.

مدارک مورد نیاز اشخاص حقوقی خطوط 2000:

1 - تکمیل فرم خدماتی: فرم را از لینک زیر دریافت نمائید. (تمامی موارد به صورت کامل تکمیل گردد / بر روی سربرگ باشد / دارای مهر و امضاء باشد/ یک نمونه پیامک در پائین قسمت "موضوع و محتوای پیامک خدماتی" ذکر شود)

توجه داشته باشید:
موضوع و محتوای پیامک نیاز است کامل و واضح باشد (برای مثال: اطلاع رسانی به همکاران در خصوص فیش حقوقی، اطلاع رسانی به مشتریان در خصوص کدپیگیری و ...)

نمونه پیامک ارسالی نیاز است ذکر شود (برای مثال: کاربر گرامی، خرید شما انجام شد. کد پیگیری ..... می باشد)

2 - متن تعهدنامه خدماتی: متن موجود در فایل تعهدنامه زیر را بر وی سربرگ قرار داده و مهر و امضاء نمائید.

3 - یک فقره سفته ضمانت بابت خدماتی شدن خط به مبلغ 200 میلیون ریال بدون تاریخ و بدون شرح (شرکت های خصوصی)

4 - فایل اکسل بانک شماره مشترکین: شامل آخرین لیست شماره موبایل‌های مخاطبان خود ( حداقل 100 شماره موبایل همراه اول) که با دریافت پیامک خدماتی موافق بوده و رضایت خود را اعلام کرده اند.

5 - تصویر پشت و روی كارت ملی و شناسنامه مديرعامل و تمامی صاحبین امضا و گواهی امضا تمامی صاحبین امضا (برای سازمان دولتی ارائه معرفی نامه رسمی از سازمان مربوطه الزاميست و گواهی امضا نیاز نمی‌باشد.)

6 - ارائه عكس از صفحه «سامانه ملی اشخاص حقوقی كشور» به آدرس https://ilenc.ssaa.ir

* قبل از اقدام به آماده کردن مدارک خدماتی، نیاز است جهت بررسی نمونه پیامک از طرف اپراتور از خط مورد نظر حداقل یک هفته پیامک ارسال نمایید.

خطوط 1000 توسط شرکت مگفا ارائه می‌شوند. اطلاعات بیشتر درباره «اپراتور خط 3000» را بخوانید.

مدارک مورد نیاز اشخاص حقوقی خطوط 3000:

1 - تکمیل فرم خدماتی: فرم را از لینک زیر دریافت نمائید. (تمامی موارد به صورت کامل و تایپی تکمیل گردد / بر روی سربرگ باشد / دارای مهر و امضاء باشد/ یک نمونه پیامک در پائین قسمت "موضوع و محتوای پیامک خدماتی" ذکر شود)

توجه داشته باشید:
موضوع و محتوای پیامک نیاز است کامل و واضح باشد (برای مثال: اطلاع رسانی به همکاران در خصوص فیش حقوقی، اطلاع رسانی به مشتریان در خصوص کدپیگیری و ...)

نمونه پیامک ارسالی نیاز است ذکر شود (برای مثال: کاربر گرامی، خرید شما انجام شد. کد پیگیری ..... می باشد)

2 - متن تعهدنامه خدماتی : متن موجود در فایل تعهدنامه زیر را بر وی سربرگ قرار داده و مهر و امضاء نمائید.

3 - یک فقره سفته ضمانت بابت خدماتی شدن خط به مبلغ 200 میلیون ریال بدون تاریخ و بدون شرح (شرکت های خصوصی)

4 - فایل اکسل بانک شماره مشترکین: شامل آخرین لیست شماره موبایل‌های مخاطبان خود (حداقل 100 شماره موبایل همراه اول) که با دریافت پیامک خدماتی موافق بوده و رضایت خود را اعلام کرده‌اند.

5 - تصویر پشت و روی كارت ملی و شناسنامه مديرعامل و تمامی صاحبین امضا و گواهی امضای مديرعامل (برای سازمان دولتي ارائه معرفي نامه رسمی از سازمان مربوطه الزاميست و گواهی امضا نیاز نمی باشد.)

6 - ارائه عكس از صفحه «سامانه ملی اشخاص حقوقی كشور» به آدرس https://ilenc.ssaa.ir

خطوط 50001 توسط شرکت رهیاب پیام گستران ارائه می‌شوند.

مدارک مورد نیاز اشخاص حقوقی خطوط 50001:

1 - تکمیل فرم خدماتی: فرم را از لینک زیر دریافت نمائید. (تمامی موارد به صورت تایپ شده و کامل تکمیل گردد / بر روی سربرگ باشد / دارای مهر و امضاء باشد/ یک نمونه پیامک در پائین قسمت "موضوع و محتوای پیامک خدماتی" ذکر شود)

توجه داشته باشید:
بر روی هر دو صفحه فرم خدماتی مهر و امضا درج گردد.(مهر و امضا گوشه صفحه درج گردد و بر روی نوشته ها نباشد)

موضوع و محتوای پیامک نیاز است کامل و واضح باشد (مثال: اطلاع رسانی به همکاران در خصوص فیش حقوقی، اطلاع رسانی به مشتریان در خصوص کدپیگیری و ...)

نمونه پیامک ارسالی نیاز است ذکر شود (مثال: کاربر گرامی، خرید شما انجام شد. کد پیگیری ..... می باشد)

2 - متن تعهدنامه خدماتی : متن موجود در فایل تعهدنامه زیر را بر وی سربرگ قرار داده و مهر و امضاء نمائید.

3 - یک فقره سفته ضمانت مطابق نمونه بابت خدماتی شدن خط به مبلغ 200 میلیون ریال بدون تاریخ و بدون شرح (شرکت های خصوصی)

4 - کپی کارت ملی و گواهی امضا مدیر عامل (شرکت های خصوصی)

5 - فایل اکسل بانک شماره مشترکین: شامل آخرین لیست شماره موبایل‌های مخاطبان خود (حداقل 100 شماره موبایل همراه اول) که با دریافت پیامک خدماتی موافق بوده و رضایت خود را اعلام کرده‌اند.

6 - ارائه عكس از صفحه " سامانه ملي اشخاص حقوقي كشور " به آدرس https://ilenc.ssaa.ir

خطوط 021 و 026 توسط شرکت آسانک ارائه می‌شوند. اطلاعات بیشتر درباره «اپراتور خط 021 و 026» را بخوانید.

مدارک مورد نیاز اشخاص حقوقی خطوط 021 و 026:

1 - تکمیل فرم خدماتی: فرم را از لینک زیر دریافت نمائید. (تمامی موارد به صورت کامل تکمیل گردد / بر روی سربرگ باشد / دارای مهر و امضاء باشد/ یک نمونه پیامک در پائین قسمت "موضوع و محتوای پیامک خدماتی" ذکر شود)

توجه داشته باشید:
موضوع و محتوای پیامک نیاز است کامل و واضح باشد (برای مثال اطلاع رسانی به همکاران در خصوص فیش حقوقی، اطلاع رسانی به مشتریان در خصوص کدپیگیری و ...)

نمونه پیامک ارسالی نیاز است ذکر شود (برای مثال کاربر گرامی، خرید شما انجام شد. کد پیگیری ..... می باشد)

2 - متن تعهدنامه خدماتی : متن موجود در فایل تعهدنامه زیر را بر وی سربرگ قرار داده و مهر و امضاء نمائید.

3 - یک فقره چک حقوقی یا سفته ضمانت بابت خدماتی شدن خط به مبلغ 100 میلیون ریال در وجه شرکت پیام افزار پیک آسا بدون تاریخ و بدون شرح (شرکت های خصوصی)

4 - فایل اکسل بانک شماره مشترکین: شامل آخرین لیست شماره موبایل‌های مخاطبان خود (حداقل 100 شماره موبایل همراه اول) که با دریافت پیامک خدماتی موافق بوده و رضایت خود را اعلام کرده‌اند.

5 - ارائه کپی كارت ملي و گواهی امضای مديرعامل (برای سازمان دولتي ارائه معرفي نامه رسمی از سازمان مربوطه الزاميست و گواهی امضا نیاز نمی باشد .).

6 - ارائه عكس از صفحه " سامانه ملي اشخاص حقوقي كشور " به آدرس https://ilenc.ssaa.ir

* قبل از اقدام به آماده کردن مدارک خدماتی ، نیاز است جهت بررسی نمونه پیامک از طرف اپراتور از خط مورد نظر حداقل یک هفته پیامک ارسال نمایید.

نکته مهم: کاربر متقاضی حتما بایستی در قالب شخص حقوقی ( به نام شرکت یا سازمان ) دارای شماره ثابت و خط پیامکی بوده و روی آن شماره درخواست سرویس خدماتی نماید به عبارتی مالکیت خط باید حقوقی باشد.

خطوط 50004 توسط شرکت ارمغان راه طلایی ارائه می‌شوند. اطلاعات بیشتر درباره «اپراتور خط 50004» را بخوانید.

مدارک مورد نیاز اشخاص حقوقی خطوط 50004:

1 - تکمیل فرم خدماتی: فرم را از لینک زیر دریافت نمائید. (تمامی موارد به صورت کامل تکمیل گردد / بر روی سربرگ باشد / دارای مهر و امضاء باشد/ یک نمونه پیامک در پائین قسمت "موضوع و محتوای پیامک خدماتی" ذکر شود)

توجه داشته باشید:

موضوع و محتوای پیامک نیاز است کامل و واضح باشد (برای مثال اطلاع رسانی به همکاران در خصوص فیش حقوقی، اطلاع رسانی به مشتریان در خصوص کدپیگیری و ...)

نمونه پیامک ارسالی نیاز است ذکر شود (برای مثال کاربر گرامی، خرید شما انجام شد. کد پیگیری ..... می باشد)

2 - متن تعهدنامه خدماتی : متن موجود در فایل تعهدنامه زیر را بر وی سربرگ قرار داده و مهر و امضاء نمائید.

3 - یک فقره سفته ضمانت بابت خدماتی شدن خط به مبلغ 1000 میلیون ریال در وجه شرکت ارمغان راه طلایی بدون تاریخ و بدون شرح (شرکت های خصوصی)

4 - فایل اکسل بانک شماره مشترکین: شامل آخرین لیست شماره موبایل‌های مخاطبان خود (حداقل 100 شماره موبایل همراه اول) که با دریافت پیامک خدماتی موافق بوده و رضایت خود را اعلام کرده‌اند.

5 - ارائه کپی كارت ملي و گواهی امضای مديرعامل (برای سازمان دولتي ارائه معرفي نامه رسمی از سازمان مربوطه الزاميست و گواهی امضا نیاز نمی باشد .).

6 - ارائه عكس از صفحه " سامانه ملي اشخاص حقوقي كشور " به آدرس https://ilenc.ssaa.ir

* قبل از اقدام به آماده کردن مدارک خدماتی ، نیاز است جهت بررسی نمونه پیامک از طرف اپراتور از خط مورد نظر حداقل یک هفته پیامک ارسال نمایید.

خطوط 9000 توسط شرکت آسیاتک ارائه می‌شوند. اطلاعات بیشتر درباره «اپراتور خط 9000» را بخوانید.

پس از خرید خطوط 9000، امکان خدماتی نمودن خط 9000 به 2 صورت حقیقی و حقوقی وجود دارد.

مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی خطوط 9000:

1 - کپی پشت و روی کارت ملی و شناسنامه

2- تصویر مدرک کسب و کار یا اینماد به نام متقاضی (تاریخ اعتبار داشته باشد)

3 - تکمیل فرم درخواست خدماتی حقیقی (در صورتیکه سربرگ ندارید روی کاغذ معمولی به همراه امضا و اثر انگشت متقاضی)

4 - دانلود فایل تعهدنامه و تکمیل متن موجود در آن با امضا و اثر انگشت متقاضی

5 - یک فقره سفته ضمانت با امضا و اثرانگشت متقاضی بابت خدماتی شدن خط به مبلغ 200 میلیون ریال بدون تاریخ و بدون شرح

6 - گواهی امضا صاحب امضا

7 - بانک شماره مشترکین : آخرین لیست شماره موبایل‌های مخاطبان خود ( حداقل 100 شماره و فقط شماره موبایل همراه اول) که با دریافت پیامک خدماتی موافق بوده و رضایت خود را اعلام کرده اند ، در فایل اکسل ذخیره و بارگذاری نمایید.

مدارک مورد نیاز اشخاص حقوقی خطوط 9000:

1 - تکمیل فرم خدماتی: فرم حقوقی 9000 را از لینک زیر دریافت نمائید. در صورتیکه امضا کنندگان در روزنامه رسمی به صورت جمعی می باشد فرم نیز باید به امضا کلیه افراد برسد (تمامی موارد به صورت کامل تکمیل گردد / بر روی سربرگ باشد / تایپ شده، دارای مهر و امضاء باشد/ یک نمونه پیامک در پائین قسمت "موضوع و محتوای پیامک خدماتی" ذکر شود)

توجه داشته باشید:
موضوع و محتوای پیامک نیاز است کامل و واضح باشد (برای مثال: اطلاع رسانی به همکاران در خصوص فیش حقوقی، اطلاع رسانی به مشتریان در خصوص کدپیگیری و ...)

نمونه پیامک ارسالی نیاز است ذکر شود (برای مثال: کاربر گرامی، خرید شما انجام شد. کد پیگیری ..... می باشد)

2 - متن تعهدنامه خدماتی : متن موجود در فایل تعهدنامه زیر را بر وی سربرگ قرار داده و مهر و امضاء نمائید.

3 - یک فقره سفته ضمانت با امضا صاحب/صاحبین امضا بابت خدماتی شدن خط به مبلغ 200 میلیون ریال بدون تاریخ و بدون شرح

4 - گواهی امضا صاحب/صاحبین امضا

5 - فایل اکسل بانک شماره مشترکین: شامل آخرین لیست شماره موبایل‌های مخاطبان خود (حداقل 100 شماره موبایل همراه اول) که با دریافت پیامک خدماتی موافق بوده و رضایت خود را اعلام کرده‌اند.

6 - ارائه کپی پشت و روی كارت ملی و گواهی امضا مديرعامل و تمامی صاحبین امضا

7 - ارائه عكس از صفحه "سامانه ملی اشخاص حقوقی كشور" به آدرس https://ilenc.ssaa.ir

خط اختصاصی بر روی سامانه خود ندارید؟

تعرفه های ثبت خطوط اختصاصی را بررسی کنید.
تعرفه خطوط اختصاصی

پس از تکمیل مدارک، مراحل به چه شکل است؟

پس از تکمیل مدارک، اسکن آن را از طریق سامانه و در بخش تنظیمات، ماژول خدماتی بارگذاری نمایید تا توسط همکاران واحد اداری تائید گردد، بعد از تائید مدارک و تغییر وضیعت آن به "منتظر ارسال اصل مدارک"، لطفا اصل مدارک را به آدرس شرکت ارسال نمائید تا خط در روند خدماتی قرار بگیرد و مدارک ارسالی شما به اپراتور مورد نظر ارسال گردد.

پس از تغییر وضیعت خط به خدماتی، پیامک اطلاع رسانی تغییر وضیعت خط به شما ارسال خواهد شد.

نکته: لازم به ذکر است روند خدماتی شدن خطوط از طرف ارتباطات سیار انجام می گردد و زمان دقیقی در این خصوص اعلام نگردیده است، در نظر داشته باشید از زمان ارسال درخواست به اپراتور حدود 2 الی 6 ماه زمان نیاز است تا خط خدماتی گردد و شایان ذکر است، کلیه موضوعات مطرح شده فوق از سوی ارتباطات سیار امکان تغییر و بروز رسانی خواهد داشت و در صورت هرگونه تغییر احتمالی اعلام می گردد.

- همچنین ارسال راهنمای غیر فعال‌سازی یا نحوه خروج از دریافت پیام های خدماتی بصورت ماهانه برای کلیه مشترکین و سرویس ها الزامی می باشد. نحوه ارسال راهنمای غیرفعالسازی بصورت زیرنویس و یا پیام مجزا به انتخاب شرکت می باشد. در صورتیکه هریک از کاربران تمایل به ارسال پیام راهنما بیش از 1 بار در ماه داشته باشد بلامانع می باشد.

- در نظر داشته باشید مشترکینی که از خط خدماتی در وب سرویس و ارسال کد تایید استفاده می کنند، نیازمند ارسال پیامی برای غیر فعال‌سازی نمی باشند.

- اعلام سایت جهت خدماتی الزامی می باشد درخواست های بدون سایت مورد تایید نمی باشد.

- توجه بفرمائید آدرس ايميل مندرج در تعهدنامه حتما بايد سازماني بوده و ايميل هاي Yahoo، gmail ، ... که عمومی هستند قابل قبول نخواهند بود.مثال: info@yourdomain.ir

جدول مقایسه مزایا و معایب خطوط

معیار خط ثابت 1000 2000 3000 5000 9000 9999
ارسال لینک در متن پیامک خیر خیر خیر بله بله بله بله
قابلیت خدماتی سازی خطوط (جزئیات) بله بله بله بله بله بله بله
کیفیت ارسال از نظر تحویل به گیرنده مناسب بالا بالا مناسب بالا بالا مناسب
سرعت ارسال پیامک مناسب بالا بالا مناسب بالا بالا مناسب
گزارش دقیق تحویل به گیرنده بله بله بله بله بله بله بله
بازگشت هزینه پیامک‌های نرسیده به مخابرات بله بله بله بله بله بله بله
بازگشت هزینه پیامک‌های نرسیده به گوشی خیر خیر بله خیر بله خیر بله
هزینه ارسال پیامک بالا مناسب بالا مناسب پایین مناسب بسیار بالا
هزینه خرید خط اختصاصی پایین بالا بالا بالا پایین مناسب مناسب

ثبت نام

در کمتر از 1 دقیقه ارسال پیامک را شروع کنید.
شرایط و قوانین را مطالعه کرده و قبول دارم.

پنل خود را انتخاب کنید

مشاوره تلفنی رایگان
مشاوره رایگان تلفنی