30% تخفیف خرید سامانه پیامکی، فقط تا آخر هفته
مشاهدۀ تعرفه‌ها

ارسال پیامک

135ارسال پیامک:

این قسمت ساده ترین نوع ارسال میباشد و درآن می توانید یک متن واحد را به تعدادی شماره ارسال نمایید.
برای این کارکافیست :

 1. از لیست شماره های اختصاصی یکی را انتخاب نمایید.
 2. متن خود راتایپ نمایید.

با استفاده از آیکن متون سریع، بالای کادر متن پیامک، می توانید از متن هایی که قبلاً آماده کرده اید برای درج در متن پیامک استفاده نمایید.

 1. گیرندگان پیامک رابا یکی از ۴ روش موجود (اکسل، متنی، دفترچه تلفن و کادر ورود شماره)مشخص نمایید.

بنابراین شما میتوانید شماره های خود را ازطریق فایل اکسل یا متنی وارد نمایید و یا ازطریق دفترچه تلفن، پیامک را به گروه های موردنظرارسال نمایید،شما همچنین میتوانید شماره های خودرادرکادر موجود در این قسمت کپی نمایید.

دقت فرمایید زمان وارد کردن شماره ها نیازی به صفر ابتدای شماره نمی باشد.
مانند *******۹۱۲
شماره هادرفایل اکسل یا متنی نیز، مطابق فایل های نمونه موجود در هر یک، باید به صورت ستونی و بدون صفر وارد شوند.

 1. بااستفاده ازقسمت ارسال تست،شما میتوانید قبل ازارسال،یک نمونه تستی برای شماره موبایل خود ارسال کنید .
  توصیه میشود قبل ازهرارسال حتما یک نمونه تستی برای خود ارسال کنید تا ازدرست بودن متن پیامک و وصل بودن سامانه خود اطمینان حاصل نمایید .
 2. تنظیمات پیشرفته شامل سه گزینه ارسال به شماره های غیرتکراری، ارسال به کلیه شماره ها و ارسال به شماره های مشترک (تکراری) می باشد که گزینه ارسال به شماره های غیر تکراری در حالت انتخاب بوده و بدین ترتیب ارسال پیامک به شماره های تکراری انجام نخواهد شد.
  136
 3. بااستفاده ازقسمت ارسال تست،شما میتوانید قبل ازارسال،یک نمونه تستی برای شماره موبایل خود ارسال کنید .
  توصیه می شود قبل ازهرارسال حتما یک نمونه تستی برای خود ارسال کنید تاازدرست بودن متن پیامک و وصل بودن سامانه خود اطمینان حاصل نمایید.
 4. تنظیمات پیشرفته شامل سه گزینه ارسال به شماره های غیرتکراری، ارسال به کلیه شماره ها و ارسال به شماره های مشترک (تکراری) می باشد که گزینه ارسال به شماره های غیر تکراری در حالت انتخاب بوده و بدین ترتیب ارسال پیامک به شماره های تکراری انجام نخواهد شد.
 5. باکلیک بر روی دکمه مرحله بعد، می توانید یک گزارش کامل ازارسال خود را به صورت پیشنویس ملاحظه بفرمایید که درآن متن پیامک،تعداد شماره های صحیح، تکراری و نادرست،تعداد بخشهای پیامک،انگلیسی و یا فارسی بودن پیامک وهمچنین هزینه ارسال به صورت تفکیک شده نمایش داده می شود.
 6. درصورت تایید،پیامک موردنظرارسال میشود.
  زمان ارسال پیامک از رفرش کردن صفحه و زدن کلید F5 جداً خودداری فرمایید.
  دقت داشته باشید برای گزارش گیری پس ازارسال از این قسمت، باید به قسمت پیام های ارسالی رفته و گزارش ارسال خودرا دانلود بفرمایید

137

ثبت نام

در کمتر از 1 دقیقه ارسال پیامک را شروع کنید.
شرایط و قوانین را مطالعه کرده و قبول دارم.

پنل خود را انتخاب کنید

مشاوره تلفنی رایگان
مشاوره رایگان تلفنی