ارسال هوشمند

162ارسال هوشمند:

شما توسط این قسمت قادرخواهید بود به صورت هوشمند متن ارسالی را برای هرشماره موبایل،شخصی سازی نمایید.
به عنوان مثال فرض کنید مایل هستید که اعتبارهریک ازکاربرانتان را برای آنها توسط پیامک به صورت زیرارسال نمایید :
آقای مهدی امامی اعتبارشما ۱۲۳۰۰ ریال میباشد.
خانم مریم اسدی اعتبارشما ۲۴۹۵۰۰ ریال میباشد
برای اینکارکافیست یک فایل اکسل ایجاد نمایید(می توانید فایل اکسل نمونه را دانلود نموده و مطابق آن، عمل نمایید)،در ستون اول شماره موبایل،ستون دوم کلمه آقای یاخانم،ستون سوم نام شخص وستون چهارم اعتبار را درج نمایید.
163

 • دقت نمایید که نام صفحه ای از فایل اکسل که شماره ها درآن قراردارند بایدSheet1 باشد.
 • دقت بفرمایید که سطراول فایل اکسل خوانده نمیشود. بنابراین میتوانید ازآن برای درج عنوان استفاده کنید.
 • ستون اول فایل اکسل باید حتماً شماره موبایل باشد و بقیه ستونها توسط شما تنظیم میگردد.
 • اگراین فایل ازجاییExport شده است،ستون شماره را دریک فایل جدید(ترجیحاً فایل نمونه)کپی نمایید و حتماً از گزینه paste Options استفاده کرده و سپس گزینه values را برگزینید تا فرمت های اضافه حذف گردد.
 1. پس از کلیک بر روی درج ارسال جدید، فایل رابارگذاری نمایید.
  164
 2. سپس بر روی "مرحله بعد" کلیک نمایید. سامانه به صورت خودکارتمامی ستونهای درج شده در فایل اکسل را به شمان مایش میدهد.
  شما میتوانیدازهریک ازاین ستونها داخل متن پیامک استفاده نمایید.مثلاًبرای نوشتن متن سفارشی درمثال فوق ابتدا روی گزینه پیشوند سپس روی گزینه نام کلیک نموده و سپس متن"اعتبارشما" راوارد نمایید وسپس روی گزینه اعتبارکلیک کرده وبعد متن"ریال میباشد" راواردنمایید.
  165

دقت داشته باشید برای گزارش گیری پس ازارسال از این قسمت، باید به قسمت پیامهای ارسالی رفته وگزارش ارسال خود را دانلود بفرمایید.

ثبت نام

در کمتر از 1 دقیقه ارسال پیامک را شروع کنید.

پنل خود را انتخاب کنید

مشاوره تلفنی رایگان 021-63404
مشاوره رایگان تلفنی