کاربرد های پنل ارسال پیامککاربرد های پنل ارسال پیامک

 

 

پنل اس ام اس کاربرد های مختلفی دارد که موارد زیر از آن جمله اند:

    ارسال اطلاعات پزشکی ، دارویی و…..  بصورت خودکار و در تمام اوقات شبانه روز

    اعلام جلسات کاری با همکاران و پرسنل

    اعلام جلسات کاری با اساتید و پزشکان

    ارسال خبرنامه به پرسنل

    ارسال خبرنامه به اساتید و پزشکان

    ارسال خبر بخش نامه ها و مصوبات به همکاران

    اعلام جلسات کاری با همکاران وسازمان های دیگر

    ارسال پیام تبریک و تهنیت به مناسبت خاص

    اعلام خبر به گروه های کاری

    اعلام خبر های عمومی بر روی تلفن همراه

    ایجاد ارتباط سریع و با کمترین هزینه ممکن بین بیمار و بیمارستان

    پاسخ به سئوالات و دریافت نظرات و پیشنهادات بیماران در مورد خدمات ارائه شده

    اعلام سمینار های کاری به پرسنل و پزشکان و …..

    ارسال پیام تبریک و تهنیت به مناسبت خاص

    سایر امکانات متنوع و مورد نیاز شما