آیا برای رستوران یا کافی شاپ خود نیاز به پنل پیامک دارید؟

مشتریان می توانند با ارسال یک عدد عضو کلوپ پیامکی رستوران یا کافی شاپ شما شوند.

با ارسال پیامک به کلوپ مشتریان، منوهای مخصوص خود را به آنها پیشنهاد کنید.

به صورت اتوماتیک تولد مشتریانتان را به آنها تبریک گفته و در روز تولد و یک هفته بعد از آن به آنها و دوستانشان تخفیف دهید.

این امکان را به مشتریان خود بدهید تا با ارسال یک عدد، منوی ویژه روز را از طریق پیامک دریافت نمایند.

از طریق ارسال پیامک تشکر، بابت مراجعه حضوری به مشتریان خود احترام بگذارید و آنها را عضو کلوپ پیامکی رستوران خود کنید.

آنها را از دریافت سفارش تلفنیشان آگاه سازید ومیزان خرید را برایشان پیامک کنید!

مشتریان می توانند با ارسال یک عدد منو کامل رستوران شما را دریافت نمایند.

با ارسال پیامک به نام، جهت تبریک اعیاد و مناسبت ها، مشتریان به یاد شما خواهند افتاد.

و ترکیبی از خلاقیت های شما و امکانات ما برای افزایش رضایت مشتریان رستوران و کافی شاپ شما