16

خیلی ها این سوال برایشان هست که اگر فردی دارای هتل هست ایا باید از سیستم پیامکی استفاده

بکند یا نه خوب این سوال که ما در این زمینه فعالیت می کنیم می گوییم بله باید استفاده بکند

زیرا یکی از مهم ترین مواردی هست که می تواند برای هتل و کارمندانش درامد زایی خوبی

بکند . برای مثال افرادی می ایند و در هتل اقامت می کنند . خوب این افراد باید بعد از مدتی

هتل را ترک بکنند . شما وقتی دارید برای این افراد پذیرش می گیرد . می ایید همان بار اول شماره

موبایلشان را می گیرید . و بعد از موقعی که وارد اتاقشان شدند . به طور خودکار وقتی شماره موبایل

وارد سیستم پیامکی شما شد یک پیامک تبریک به این فرد داده می شود که از حضور ایشون در این هتل

و در مدت اقامتشان خوشحال هستید . و این گونه موارد . خوب وقتی فردی می بینید برای بار اول این

گونه با او برخورد می شود در سفر های بعدی نیز به این هتل خواهد امد و حتی به دیگران که می خواهند

به این شهر مسافرت بکنند این هتل را پیشنهاد می کند و افراد دیگر به افراد دیگر و همین گونه می شود

که هتل معروف می شود .