13

امروزه روز برای گرفتن پنل های نمایندگی اس ام اس جلوی روی ما تعداد گزینه های بسیاری هست

و هر کدام خاصیت و ویژگی های خاص خود را دارند.

ما در بین این همه تعداد زیاد پنل های اس ام اس

می خواهیم ببینیم چگونه می توانیم یک پنل خوب بگیریم و از ان استفاده بکنیم . پس راه های شناسایی

پنل های خوب چه چیز های هستند. از جمله موارد مهم گرفتن پنل می توانند مزیت های باشند که عبارتند از :

تعرفه خطوط پنل های اس ام اسی که ما می گیریم. بانک شماره موبایل اون شرکتی که ما می خواهیم ازشان

پنل بگیریم. وجود داشتن برخی از امکاناتی که برخی از این سیستم ها ندارند. و از همه مهم تر پشتیبانی شرکتی که ما ازش نمایندگی اس ام اس می گیریم .