کاربران

65کاربران:

یکی از مهمترین بخش های پنل مدیریت، بخش کاربران می باشد. البته اگربخش های قبلی را به خوبی ساماندهی کرده باشید در این بخش بسیار راحت خواهید بود.

  • درج کاربر جدید: در این بخش شما می توانید کاربر جدید ایجاد نمایید در ادامه به بررسی دقیق این مورد می پردازیم.
  • فعالسازی ثبت نام آنلاین: با کلیک روی این گزینه، شما می توانید فعالسازی آنلاین را فعال نمایید. در این حالت در صفحه لاگین با آدرس دامنه شما گزینه ای با عنوان ثبت نام آنلاین نمایان می شود و این امکان را به کاربران شما می دهد تا به صورت آنلاین ثبت نام کنند.
  • نکته قابل توجه این می باشد، در صورتی که کاربر به صورت آنلاین ثبت نام نماید، به صورت پیش فرض کلیه خطوط عمومی برای ایشان فعال می گردد و در صورتی که کاربر را دستی ایجاد نمایید، خطوط عمومی را باید برای آنها فعال نمایید.
  • لازم به ذکر است، در صوتی که کاربر از روش ثبت نام آنلاین اقدام به تهیه پنل نماید، میزان اعتبار ایشان به اندازه قیمت پنل انتخابی ایشان، منفی می باشد.
  • جستجو: در این بخش می توانید کاربر مورد نظر را با وارد نمودن نام کاربری یا نام و نام خانوادگی،جستجو نمایید.همچنین با استفاده از فیلدهای موجود در جستجوی پیشرفته می توانید، سریعتر نتیجه جستجو را مشاهده نمایید.

66
‬اکنون به بررسی گزینه "درج کاربر جدید" می پردازیم. پس از انتخاب این گزینه،اطلاعات کاربر را به دقت وارد نمایید.اطلاعاتی که وارد کردن آنها الزامی می باشد، با کلیک روی گزینه "ثبت کاربر" و نمایش مثلث زرد رنگ کنار آنها مشخص می شود.
67
محصول: برای کاربر یکی از بسته هایی را که در بخش بسته ها ایجاد کرده اید، انتخاب نمایید.

نوع: در این بخش می توانید نوع کاربر را مشخص نمایید. در صورتی که شما دسترسی ارائه نمایندگی مشابه را نداشته باشید تنها نوعی که قابل انتخاب می باشد، کاربر عادی می باشد.

تعرفه: پس از انتخاب محصول(بسته هایی که تعریف کرده اید)،به صورت خودکار تعرفه پیشـفرضی که در هنگام درج بسته،تنظیم کرده بودید، برای کاربر فعال می گردد.شما میتوانید به هر کاربر تعرفه ای متفاوت از تعرفه بسته انتخابی بصورت دستیدر این قسمت تخصیص دهید.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

اعتبار: میزان اعتباری(برحسب تعداد پیامک) است که به صورت هدیهدر اختیار کاربر قرار خواهد گرفت.از این گزینه می توان بعنوان تخفیف و یا اعتبار هدیه استفاده کرد که این تعداد در واقع در درج کاربر بصورت دستی (نه آنلاین) از پنل شما کسر می گردد.
نکته قابل توجه این است که با انتخاب هر بسته، مقادیر تعرفه، اعتبار،حداکثر کاربران ، حداکثر استعلام شماره و حداکثر تعداد تیکت به حالت پیشفرض بسته قرار می گیرد و شما می توانید این مقادیر را به صلاحدید برای کاربر مورد نظر خود تغییر دهید.
لازم به ذکر است، در صورتی که کاربر را به روش دستی ایجاد نمایید، پنل ایشان دیگر به اندازه قیمت بسته ای که برایش انتخاب نمایید، منفی نخواهد بود.

تعرفه ثابت و متغیر: در صورتیکه گزینه "تعرفه ثابت" را علامتدار کنید، بازه های تعرفه (که در قسمت تعرفه ها در بخش بازه قیمت لحاظ کرده اید) برای اینبسته غیر فعال خواهد شد، یعنی کاربرانی که از این بسته استفاده می نمایند، چه یک ریال شارژ انجام دهند، چه هر عدد دیگری، تعرفه آنها تغییر نخواهد کردو هزینه ارسال پیامک برای کاربر با توجه به تعرفه پایه ایشان محاسبه خواهد شد.
در غیر اینصورت، اگر گزینه "تعرفه ثابت" را علامتدار ننمایید (تعیین تعرفه متغیر)،سامانه به شکل خودکار، بازه های تعرفه را برای این بسته فعال خواهد نمود و تعرفه کاربران استفاده کننده از بسته را برحسب میزان شارژ تغییر خواهد داد. بنابراینکاربر با میزان شارژ بیشتر، هزینه پیامک کمتری پرداخت خواهد کرد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
بعنوان مثال، در صورتی که مثلا تعرفه پایه کاربر ۱۰۰ ریال باشدو تعرفه ایشان را متغیر درنظر گرفته باشیم و این تعرفه در بازه مثلاً ۱۰۰۰۰ ریال تا ۱۰۰۰۰۰ ریال باشد، چنانچه کاربر مبلغ زیر ۱۰۰۰۰ ریال شارژ نماید، تعرفه پایه ایشان یک پله افزایش پیدا خواهد کرد و این تعرفه تا شارژ بعدی برای ایشان تعرفه پایه،درنظر گرفته خواهد شد.

حداکثر کاربر: حداکثر تعداد زیرکاربری است که کاربر میتواند داشته باشد. توجه داشته باشید،حداکثر تعداد کاربران باید عددی منطقی باشد. قرار دادناعدادی از قبیل۹۹۹۹۹ باعث بروز مشکل در سامانه میگردد و ممکن است دیگر قادر به ساخت کاربر نباشید. در صورتی که به کاربران و یا نمایندگان خود تعدادی غیرمنطقی کاربر بدهید، این تعداد از کاربران بالقوه شما کسر شده و شما دیگر قادر به ایجاد کاربر جدید نخواهید شد.

حداکثر تیکت: حداکثر تعداد تیکتی است که کاربران این بسته میتوانند مطرح نمایند و تا زمانیکه این تعداد تیکت از طرف نماینده پاسخ داده نشده باشد،کاربر نمی تواند تیکت جدیدی ارسال نماید.

حداکثر استعلام شماره: حداکثر تعداد شماره هایی است که کاربران این بسته میتوانند استعلام نمایند و تا زمانیکه این تعداد شماره استعلام نشده باشد، کاربر نمی تواند شماره جدیدی استعلام نماید.

نمایش شماره ها درگزارش ارسال انبوه: با انتخاب این گزینه در هنگام گزارش گیریاز ارسال های انبوه، کاربر می تواند شماره موبایل ها را بصورت کامل مشاهده نماید‬‬‬‬‬.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

دسترسی به شاخه های ایجاد شده توسط نماینده: با انتخاب این گزینه بانک های شماره هایی که توسط نماینده در قسمت شاخه ها ایجاد شده است، در اختیار کاربر قرار می گیرد.

نمایش گزارش تحویل: با انتخاب این گزینه کاربر می تواند، وضعیت تحویل را در گزارش ارسال خود مشاهده نماید‬‬‬‬‬.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وب سرویس ارسال: مجوز استفاده از وب سرویس را می توانید از این بخش تنظیم نمایید. جهت دریافت اطلاعات بیشتردر زمینه وب سرویس، به راهنمای وب سرویس مراجعه فرمایید.در صورتیکه اینگزینه را انتخاب ننمایید، وب سرویس برای کاربر غیر فعال شده و کاربر امکان استفاده از وب سرویس را نخواهد داشت.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

URL: ‬برای فراهم نمودن امکان ارسال از طریقURL‬و نیز وب سرویس برای کاربر، می بایست این مورد را انتخاب نمود‬‬‬‬‬‬‬‬‬.‬‬‬‬‬‬‬‬

نام کاربری ورمز عبور: پس از تنظیم نام کاربری و رمز عبور برای کاربر، میتوانید گزینه "ثبت کاربر" را کلیک نمایید.

68

سامانه به صورت خودکار نام کاربری، رمز عبور و آدرس پنل را برای کاربر از طریق ایمیل و پیامک ارسال خواهد کرد، در صورتی که نخواهید این اتفاق رخ دهد گزینه " ارسال نام کاربری، رمز عبور و آدرس پنل به موبایل و ایمیل کاربر" را غیر فعال نمایید. همچنین میتوانید متن ارسالی را بصورت دستی تغییر دهید.

لازم بذکر است، اگر نماینده در هنگام ایجاد کاربر به روش دستی، از دامنه خود وارد پنل شود،متنی که برای کاربر جدید ارسال می شود با مشخصات دامنه نماینده می باشد و در صورتی که از دامنه شرکت وارد شود متن ارسالی برای کاربر جدید حاوی دامنه شرکت می باشد.

با ثبت کاربران،رکورد مربوط به آنها ایجاد می گردد و می توانید با توجه به راهنمای نشانه هایموجود آنها را مدیریت نمایید.

69
راهنمای نشانه های مدیریت کاربران:
جدول

شماره ها(لیست شماره های کاربر، افزودن شماره جدید به کاربر):
در قسمت شماره ها، کلیه خطوطی که کاربر در داخل پنل خود دارد را می توانید ملاحظه نمایید.
70

خطوط عمومی و اختصاصی: خطوطی که شرکت بصورت اشتراکی در اختیار کلیه نمایندگان و کاربران خود قرار می دهد را خطوط عمومی می نامند. نماینده در صورت صلاحدید با مشخص کردن کلید واژه می تواند این خطوط را برای کاربران خود، فعال و یا غیرفعال نماید.(پیشنهاد شرکت برای کلید واژه، نام کاربری کاربر مورد نظر می باشد).

  • لازم به ذکر است در صورتی که کاربر بصورت آنلاین ثبت نام کرده باشد، سامانه بصورت خودکار، تمام خطوط عمومی را با درنظر گرفتن نام کاربری ایشان بعنوان کلید واژه، در اختیار وی قرار می دهد
  • نکته مهم دیگری که باید در ارتباط با خطوط عمومی بدانید،عدم دریافت پیامک از این خطوط در پنل می باشد و بر همین اساس دقت شود زمانی که از این خطوط برای ارسال های خود استفاده می نمایید، باید شماره تماس خود را داخل متن پیامک ذکر نمایید.
    خطوط اختصاصی، خطوطی می باشد که خود کاربر و یا نماینده، این خطوط را سفارش داده و به نام این اشخاص ثبت گردیده است. در بخش شماره ها، خطوط اختصاصی، دیگر کلیدواژه ندارند.
  • شایان ذکر است امکان جابجایی خطوط اختصاصی بین پنل ها، مقدور نمی باشد.

نحوه تخصیص خطوط عمومی: در ارتباط با این امر شما ابتدا باید خط عمومی مورد نظر خود را در کادر کنار ذره بین وارد و سپس رویذره بین کلیک نمایید و در مرحله بعد در قسمت شماره ها، شماره ای را که در بخش ذره بین ثبت نموده اید را انتخاب نماییدو در قسمت کلیدواژه، نام کاربری شخص را وارد و روی گزینه ثبت کلیک نمایید. بعد از اجرای مراحل مذکور شماره جدید در جدول نمایان می شود.

ثبت نام

در کمتر از 1 دقیقه ارسال پیامک را شروع کنید.
شرایط و قوانین را مطالعه کرده و قبول دارم.

پنل خود را انتخاب کنید

مشاوره تلفنی رایگان
مشاوره رایگان تلفنی