30% تخفیف خرید سامانه پیامکی، ویژه روز پدر
مشاهدهٔ تعرفه‌ها

پشتیبانی

پشتیبانی:

دراین قسمت شمامیتوانیدپیغامها،سوالات،انتقادات وپیشنهادهای خود رابه ماانتقال دهید وپاسخ آن رادریافت کنید.

 • درصورتیکه درحین کارباسامانه سوال یامشکلی برای شما به وجود آمده یادرخواستی دارید میتوانید باکلیک برروی گزینه"درخواست جدید"آن رامطرح فرمایید که دراصطلاح به این کارایجاد تیکت میگویند.
 • ازطریق تیکت درخواستهای شما به صورت کتبی ثبت شده وقابل استناد و پیگیری خواهندبود،برخلاف تماس تلفنی ومحاوره شفاهی که قابل استناد نمیباشد.همچنین درخواست شما دقیقاًبه واحد مربوط ارجاع میگردد.
 • دقت نمایید سامانه پشتیبانی به صورت آفلاین بوده وبایدمنتظربمانیدتاکارشناسان پاسخ شمارابدهند،بنابراین ازتکرارارسال درخواست خودداری نمایید.
 • هنگامیکه درخواست شماتوسط کارشناسان پاسخ داده شود،توسط ایمیل یاپیامک آگاه خواهیدشد.
 • به هیچ عنوان به ایمیل یاپیامکی که جهت اطلاع رسانی برای شماارسال میشود پاسخ ندهید،چراکه هیچگاه به دست مانخواهد رسید.
 • درصورتیکه درخواستی ایجاد کرده ایدوبخش پشتیبانی پاسخ شماراداده اند ومایل هستید مجدداًپاسخ دهیدازایجادتیکت جدید خودداری نمایید ودرهمان محاوره درخواست خودرا ارائه دهید
 • درصورتیکه مایل هستید موضوع جدیدی را مطرح نمایید،ازطرح آن درتیکتهای موجود خودداری نمایید.برای موضوع جدید درخواست جدید ایجاد نمایید.
 • این موضوع رادرنظربگیرید که واحد پشتیبانی درجریان مشکل شما نیست وشماباید مشکل رابه صورت کامل شرح دهید،مثلاًاگریک پیامک درتاریخ مشخصی ارسال نشده است باید متن پیامک،تاریخ وساعت وشمارهای که ازآن ارسال کردیدراذکرنمایید
 • درصورتیکه وضعیت تیکت"ملاحظه شده درحال بررسی"باشد بدین معنی است که توسط تیم پشتیبانی خوانده شده وبه واحد مربوطه ارجاع شده است،بنابراین باید منتظرپاسخ بمانید.
 • اگروضعیت تیکت شمابسته است(علامت ضربدرقرمزرنگ) یعنی نیازی به ادامه ی محاوره وجود ندارد یاتیکت شماطبق اصول فوق نبوده است.پس ازکلیک بر روی "درخواست جدید" به صورت زیرعمل نمایید.
  385
 1. عنوان: لطفاًیک عنوان مناسب برای درخواست خود وارد نمایید وازقراردادن عنوان های کلی مانند سلام،سوال،درخواست،مشکلو ... جداً خودداری کنید چراکه تیکت شماپاسخ داده نخواهد شد.
 2. فوریت: فوریت را برحسب نیازانتخاب نمایید.ازآنجاییکه درخواستهای بافوریت زیاد سریعترپاسخ داده میشوند لطفاً فقط برای کارهای ضروری ازاین فوریت استفاده نمایید.
 3. متن: دراین بخش میتوانید متن خود راوارد نمایید.

دقت نمایید که ارسال تیکت همانند یک نامه رسمی میباشد بنابراین ازادبیات رسمی استفاده نمایید .
ازبکاربردن تعداد غیرمعمول علامت سوال)؟؟؟؟؟(یاعلامت تعجب(!!!!)خودداری نمایید چراکه متن شماراازحالت رسمی خارج کرده وتاثیرمنفی روی خواننده میگذارد .
بسیاراهمیت دارد که دراستفاده ازسیستم پشتیبانی،تنهاازحروف و زبان فارسی استفاده شود.استفاده ازحروف انگلیسی برای زبان فارسی(فینگلیش) مطلوب نمیباشد.

 1. ضمیمه:دراین بخش میتوانید فایلهای خود را پیوست نمایید.
 2. با علامتدار نمودن گزینه " در هنگام پاسخگویی از طریق ارسال پیامک اطلاع داده شود" بعد از پاسخ به تیکت توسط کارشناسان، ایمیل و پیامک آگاه سازی برایتان ارسال خواهد شد.
 3. بر روی ثبت کلیک نمایید تا رکورد تیکت خود را در همان صفحه ملاحظه و پیگیری نمایید.

ثبت نام

در کمتر از 1 دقیقه ارسال پیامک را شروع کنید.
شرایط و قوانین را مطالعه کرده و قبول دارم.

پنل خود را انتخاب کنید

مشاوره تلفنی رایگان
مشاوره رایگان تلفنی