30% تخفیف بهاره خرید پنل پیامکی، فقط تا 31 فروردین
مشاهده تخفیف‌ها

راهنمای وب سرویس Tickets

آدرس وب سرویس:
http://api.payamak-panel.com/post/Actions.asmx برای کد نویسی دات نت
http://api.payamak-panel.com/post/Actions.asmx?wsdl برای کدنویسی php و Java

متد AddTicket ؛ جهت ثبت درخواست پشتیبانی مکتوب (تیکت) استفاده می شود.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
PassWord String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
Title String عنوان تیکت
Content String محتوای تیکت
AlertWhitSms Bool جهت تمایل به اطلاع رسانی پاسخ تیکت از طریق پیامک مقدار true و در غیر اینصورت مقدار false درنظر گرفته شود.
مقدار بازگشتی
ReturnValue Int ۰ : نام کاربری یا کلمه عبور اشتباه است.
یک عدد: این عدد آی دی مربوط به تیکت موردنظر می باشد.

متد GetReceivedTickets ؛ جهت دریافت تیکت های کاربران و جستجو در آنها استفاده می شود.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
PassWord String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
TicketOwner Int پیشنهاد می گردد ۰ یا -۱ قرار گیرد.
TicketType TicketBl نوع تیکت را مشخص می کند مثلا: پاسخ داده شده، منتظر پاسخ و ...
Keyword String واژه یا کلمه موردنظر جهت جستجو
مقدار بازگشتی
ReturnValue Ticketlist[] خروجی یک لیست از کلاس Ticketlist است.
-۱ : نام کاربری و یا رمز عبور صحیح نمی باشد.

متد GetReceivedTicketsCount ؛ جهت دریافت تعداد تیکت های کاربران استفاده می شود.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
PassWord String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
TicketType TicketBl نوع تیکت را مشخص می کند مثلا: پاسخ داده شده، منتظر پاسخ و ...
مقدار بازگشتی
ReturnValue Int یک عدد: تعداد تیکت های دریافتی از نوع مشخص شده را نمایش می دهد.
-۱ : نام کاربری یا کلمه عبور وارد شده، صحیح نمی باشد.

متد GetReceivedTicketsCount ؛ جهت دریافت تعداد تیکت های کاربران استفاده می شود.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
PassWord String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
TicketOwner Int پیشنهاد می گردد -۱ درج گردد.
TicketType TicketBl نوع تیکت را مشخص می کند مثلا: پاسخ داده شده، منتظر پاسخ و ...
Keyword String واژه یا کلمه موردنظر جهت جستجو
مقدار بازگشتی
ReturnValue Ticketlist[] خروجی یک لیست از کلاس Ticketlist است.

متد GetSentTicketsCount ؛ جهت دریافت تعداد تیکت های ارسال شده استفاده می شود.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
PassWord String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
TicketType TicketBl نوع تیکت را مشخص می کند مثلا: پاسخ داده شده، منتظر پاسخ و ...
مقدار بازگشتی
ReturnValue Ticketlist[] یک عدد: تعداد تیکت های ارسالی نوع مشخص شده را نمایش می دهد.
-۱ : نام کاربری یا کلمه عبور وارد شده، صحیح نمی باشد.

متد ResponseTicket ؛ جهت پاسخگویی به تیکت های دریافتی استفاده می شود.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
PassWord String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
ticketId int شناسه تیکت
type int ۱ یعنی مدیر جواب داده
۲ wait و unread
content string تیکت
alertWithSms bool اطلاع رسانی با پیامک
مقدار بازگشتی
ReturnValue int ۰: نام کاربری یا رمز غلط است
۱ : پاسخ داده شد
۱- : کد تیکت معتبر نیست
۲- : تیکت متعلق به شما نیست
۳- : کد تیکت مربوط به تیکت اصلی نیست

راهنمای پنل کاربری

ثبت نام

در کمتر از 1 دقیقه ارسال پیامک را شروع کنید.

پنل خود را انتخاب کنید

مشاوره تلفنی رایگان
مشاوره رایگان تلفنی