30% تخفیف بهاره خرید پنل پیامکی، فقط تا 31 فروردین
مشاهده تخفیف‌ها

راهنمای وب سرویس Contacts

آدرس وب سرویس:
http://api.payamak-panel.com/post/Actions.asmx برای کد نویسی دات نت
http://api.payamak-panel.com/post/Actions.asmx?wsdl برای کدنویسی php و Java

متد AddGroup؛ جهت اضافه کردن گروه جدید در دفترچه تلفن استفاده می شود.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
PassWord String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
GroupName string نام گروه موردنظر جهت اضافه شدن
Descriptions string شرح
Showtochilds Bool جهت نمایش اطلاعات گروه به کاربران زیر مجموعه true و جهت عدم نمایش false استفاده شود.
مقدار بازگشتی
ReturnValue Int ۰ : نام کاربری یا کلمه عبور وارد شده صحیح نمی باشد.
۱ : ثبت گروه موردنظر و درج در دفترچه تلفن

متد AddContact؛ جهت اضافه کردن کاربر جدید در دفترچه تلفن استفاده می شود.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
PassWord String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
GroupIds string Id مربوط به گروهی که کاربر قرار است در آن گروه ثبت نام شود.
(این کد در بخش گروه های دفترچه تلفن ، قبل از عنوان گروه درج گردیده است.)
FirstName string نام
LastName string نام خانوادگی
NickName string نام مستعار
Corporation string نام شرکت
MobileNumber string شماره موبایل
Phone string تلفن ثابت
Fax string شماره فکس
Birthdate DateTime تاریخ تولد
Email string آدرس ایمیل
Gender Byte جنسیت (عدد ۱ برای جنسیت مؤنث و عدد ۲ برای جنسیت مذکر استفاده شود)
Province int کد استان (کدها در وب سرویس users موجود می باشند)
City int کد شهر (کدها در وب سرویس users موجود می باشند)
Province int کد استان (کدها در وب سرویس users موجود می باشند)
Address String آدرس
PostalCode String کد پستی
AdditionalDate DateTime تاریخ مناسبت اضافی (برای خالی رها کردن از MaxValue استفاده شود)
AdditionalText String متن اضافی
Descriptions String شرح
مقدار بازگشتی
ReturnValue Int ۰ : عدم ثبت اطلاعات کاربر
۱ : ثبت اطلاعات کاربر و درج در دفترچه تلفن

متد CheckMobileExistInContact؛ جهت بررسی موجود بودن شماره در دفترچه تلفن

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
PassWord String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
MobileNumber String شماره موبایل موردنظر جهت بررسی
مقدار بازگشتی
ReturnValue Int -۱ : نام کاربری یا کلمه عبور وارد شده صحیح نمی باشد.
۰ : شماره در دفترچه تلفن موجود نمی باشد.
۱ : شماره در دفترچه تلفن موجود است.

متد GetContacts؛ جهت دریافت اطلاعات دفترچه تلفن استفاده می شود.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
PassWord String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
GroupId Int آی دی مربوط به گروه موردنظر
GroupId Int آی دی مربوط به گروه موردنظر
Keyword String واژه یا شماره مورنظر جهت جستجو
From Int شماره ردیف
Count Int تعداد درخواستی
مقدار بازگشتی
ReturnValue Gridlist[] خروجی لیستی از کلاس contacts می باشد که اطلاعات مربوط به واژه جستجو شده را نمایش می دهد.

متد GetGroups؛ ج جهت دریافت اطلاعات گروه ها استفاده می شود.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
PassWord String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
مقدار بازگشتی
ReturnValue list[] خروجی لیستی از کلاس Groups می باشد.

متد ChangeContact؛ جهت ویرایش مخاطب استفاده می شود.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
PassWord String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
contactId int شناسه مخاطب مورد نظر
MobileNumber string شماره موبایل
FirstName string نام
LastName string نام خانوادگی
NickName string نام مستعار
Corporation string نام شرکت
Phone string تلفن ثابت
Fax string شماره فکس
Birthdate DateTime تاریخ تولد
Email string آدرس ایمیل
Gender Byte جنسیت (عدد ۱ برای جنسیت مؤنث و عدد ۲ برای جنسیت مذکر استفاده شود)
Province int کد استان (کدها در وب سرویس users موجود می باشند)
City int کد شهر (کدها در وب سرویس users موجود می باشند)
Address String آدرس
PostalCode String کد پستی
AdditionalText String متن اضافی
Descriptions String شرح
ContactStatuse int ۰ فعال ، ۱ غیر فعال - پیشنهاد می گردد این گزینه را ۱ قرار دهید که وضعیت تغییری نکند.
مقدار بازگشتی
ReturnValue Int ۱ : با موفقیت ویرایش گردید.
۰ : نام کاربری یا رمز عبور صحیح نمی باشد.

متد RemoveContact؛ جهت حذف مخاطب استفاده می شود.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
PassWord String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
MobileNumber String شماره موبایل
مقدار بازگشتی
ReturnValue Int ۱ : با موفقیت حذف گردید.
۰ : نام کاربری یا رمز عبور صحیح نمی باشد.
-۱ : شماره موبایل در دفترچه تلفن موجود نمی باشد.

متد GetContactEvents؛ جهت دریافت اطلاعات مناسبت های فرد مورد نظر استفاده می شود.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
PassWord String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
ContactId Int کد شخص که می توان آنرا از طریق متد GetContacts بدست آورد.
مقدار بازگشتی
ReturnValue Gridlist[] فهرست مناسبت های درج شده شخص مورد نظر

راهنمای پنل کاربری

ثبت نام

در کمتر از 1 دقیقه ارسال پیامک را شروع کنید.

پنل خود را انتخاب کنید

مشاوره تلفنی رایگان
مشاوره رایگان تلفنی