تولید محتوا

305تولید محتوا:

ازطریق این ماژول،شما قادرخواهیدبودسرویسهای متنی و محتوا ایجاد نمایید.برخی ازکاربردهای این بخش به قرار زیراست :
سرویس ارسال شعر،لطیفه،متو نادبی، فال حافظ،حدیث،ارسال آیات قرآن،ارسال پیامهای سلامتی و ...ازطریق پیامک
با کلیک برروی"درج جدید"میتوانیدتنظیمات تولید محتوای خودرا مشخص نمایید:
306

 1. عنوان: دراین بخش یک عنوان مناسب وارد نمایید.
 2. گیرنده: یکی از شماره های اختصاصی پنل خود را انتخاب نمایید. مخاطب کلیدواژه های تعیین شده جهت دریافت محتوا را به این شماره باید ارسال کند.
 3. فرستنده: یکی از شماره های اختصاصی پنل شمامیباشد که باآن متن پیامک برای مخاطب ارسال خواهد شد. شماره گیرنده و فرستنده می توانند یکی باشند.
 4. کلیدواژه ها:دقت داشته باشید کلیدواژه ها کلماتی هستند که مخاطبین ازگوشی خودبه سامانه ارسال می کنند تا محتوای مورد نظر برایشان پیامک شود. درهرسطریک کلیدواژه ثبت نمایید.سعی کنید ترکیبی ازکلیدواژه های متنوع درج نمایید،به عنوان مثال برای پیام سلامتی،میتوانید کلیدواژه های سلامت،سلامتی،salamat ،salamati و... راثبت نمایید.
  (دقت نمایید هرکلیدواژه در یک خط قرارگیرد)
 5. ارسال محتوای تکراری مجاز است:در صورتی که این گزینه را تیک نزنید،سامانه به صورت هوشمند هیچ متن تکراری برای مخاطب ارسال نخواهد کرد.
 6. متن درصورت نبود محتوای جدید:درصورتی که متون شمابرای یک کاربربه پایان برسد،سامانه متن نوشته شده در کادر این قسمت رابرای مخاطب ارسال میکند. در صورتی که این قسمت خالی باشد، پیامکی ارسال نخواهد شد.
 7. محتوا به صورت تصادفی انتخاب گردد:درصورت تیک زدن این گزینه،محتوابصورت تصادفی ارسال می شود، درغیر این صورت ارسال محتواها به ترتیب میباشد.
 8. محدودکردن به اعضای دفترچه تلفن:درصورتیکه یکی اچند گروه مخاطب را علامتدارکنید سامانه فقط به اعضا ی این گروه ها پاسخ خواهد دادوازاین امکان میتوانید جهت دریافت هزینه وثبت نام مخاطبین استفاده نمایید.برای عضویت خودکاردرگروهها نیزمیتوانید ازبخش اضافه به لیست استفاده نمایید.
 9. کسرازاعتبارمخاطب:دراین بخش میتوانید مقداری رامشخص نماییدکه به ازای ارسال هرپیامک ازاعتبار تعیین شده برای مخاطب،کسرشود.
 10. اعمال بازه زمانی: مدت زمان فعال بودن تولید محتوای ایجاد شده رامشخص می نماید.
 11. پس از کلیک بر روی گزینه ثبت، سطر مربوط به تولید محتوای ایجاد شده در همان صفحه قابل نمایش است.

307

محتوا:
برای درج محتوای خود روی گزینه"محتوا"کلیک نمایید ومتن خود رادرقسمت درج محتوای جدید وارد نمایید.
308
دربخش افزودن ازفایل میتوانید فایل خودرا انتخاب و بارگزاری نمایید و لازم است این فایل همانند فایل اکسل نمونه باشد.سپس برروی گزینه ثبت کلیک نمایید.
309
توجیه اقتصادی:
ممکن است درنگاه اول این سرویس به ضررفرستنده تمام شودولی با دقت به نکات زیر، میتواند بسیاردرآمدزا باشد:
شما میتوانید باترکیب کردن این بخش با"اضافه به لیست"ومحدودکردن استفاده کنندگان به مخاطبین دفترچه تلفن،بابت پیامکهای ارسالی ازمخاطبین آبونمان اخذ نمایید و این هزینه را به عنوان اعتبار به ایشان تخصیص دهید،سپس سامانه راتنظیم کنید تادر ازای ارسال هرپیامک ازاعتبارمخاطب(اعتبار مجازی تنظیم شده متناسب با هزینه دریافتی)کسرگردد.
شما میتوانید با فعال کردن بخش اسپانسر،هزینه تمامی پیامکهای ارسالی را ازاسپانسرخود دریافت نمایید.
با فعال کردن ارسال خودکار ،مخاطبین میتوانند به صورت دورهای(روزانه،هفتگی،ماهیانه یا سالیانه)پیامک محتوا دریافت نمایند.اینکار باعث افزایش ترافیک روزانه ودریافت هزینه بیشتر ازاسپانسر ومخاطب خواهدشد.
310
ارسال خودکار:
درصورت فعال کردن ارسال خودکار،سامانه درزمان تعیین شده یک محتوای تصادفی انتخاب وبرای اعضای گروههای تعیین شده در همین قسمت ارسال می نماید.سامانه به صورت خودکارمحتوای تکراری ارسال نخواهد کرد.
درصورتیکه پس ازمدتی اقدام به اضافه کردن یک گروه مخاطب جدید نمایید،سیستم ریست شده وپیامکهاازابتدا ارسال میگردد وممکن است پیامک تکراری برای مخاطب ارسال شود بنابراین حتی المقدورازاضافه و کم کردن گروه خودداری نمایید.
درصورت اضافه شدن مخاطب جدید به گروه،محتواهایی که قبلاًبه سایرمخاطبین ارسال شده،به مخاطب جدید ارسال نخواهد شد.
اسپانسر:
در صورتیکه بخواهید درذیل هرپیامک محتوا،یک آگهی تبلیغاتی مربوط به اسپانسراضافه شود،میتوانیدازاین بخش استفاده نمایید.میتوان برای هر اسپانسر،محدودیت زمانی وتعداد مشخص کرد. همانطور که اشاره شد،شما میتوانید برای درآمدزایی،هزینه پیامکهای ارسالی را ازاسپانسرتامین نمایید.به عنوان مثال درپیامک با موضوع سلامتی میتوانید بایک شرکت دارویی قراردادبسته وباقراردادن تبلیغ این شرکت هزینه پیامک های ارسالی را تامین نمایید.

پس از کلیک بر روی اسپانسر، در صفحه ای که ملاحظه می نمایید، نام اسپانسر و حداکثر نمایش را وارد نمایید. سپس در قسمت متن پیامک، متن تبلیغاتی اسپانسر را وارد نمایید و در صورت تمایل پس از اعمال بازه زمانی، بر روی ثبت کلیک نمایید. بدین ترتیب متن نوشته شده در قسمت متن پیامک، در انتهای محتواهای ارسالی برای مخاطبین به تعدادی که در بخش حداکثر نمایش تعیین نمودید و در بازه زمانی تنظیم شده، ارسال خواهد شد.
311

 • ویرایش: دراین قسمت میتوانید اطلاعات تولید محتوای خود را ویرایش نمایید و یا وضعیت آن را به غیرفعال تبدیل نمایید.
 • حذف: با کلیک روی این قسمت،میتوانید تولید محتوای ایجاد شده خودراحذف نمایید.
 • ریست: برای ریست نمودن تولید محتوای خود و ارسال مجدد آن از ابتدا،میتوانیدازاین بخش استفاده نمایید وباپیغام زیرمواجه میشوید:
  "باریست کردن تولید محتواتمامی شمارههاحذف شده وپیامکها مجددا برای گیرندگان ارسال میشود،آیاتایید مینمایید؟"
  در صورت تمایل به ریست نمودن با مشاهده این پیغام گزینه Ok را انتخاب نمایید.

ثبت نام

در کمتر از 1 دقیقه ارسال پیامک را شروع کنید.
شرایط و قوانین را مطالعه کرده و قبول دارم.

پنل خود را انتخاب کنید

مشاوره تلفنی رایگان
مشاوره رایگان تلفنی