تنظیمات

120تنظیمات:

شما میتوانید اطلاعاتی از قبیل میزان درصد مالیات، شماره موبایل و ایمیل پیشفرض و نیز شماره موبایل و ایمیل بخش پشتیبانی را در این بخش تنظیم نمایید.
121
درصد مالیات:در این بخش می توانید درصد مالیات مورد نظر خود را درج نمایید. در این حالت زمانی که کاربران شما، پنل خود را شارژ نمایند، ابتدا درصد مالیات درج شده در این بخش از کل پرداختی ایشان کسر شده و سپس مقدار حاصل تقسیم بر تعرفه پایه ایشان می شود و عدد حاصل که بر اساس تعداد پیامک می باشد، به پنل ایشان تخصیص داده می شود. بهتر است به جای اعمال مالیات روی تعرفه پیامک، آن را در این قسمت تنظیم نمایید.

لازم به ذکراست در صورتی که این بخش را خالی بگذارید، هنگامی که کاربران شما شارژ آنلاین انجام دهند با اختلال روبرو خواهند شد. بنا به صلاحدید واحد فنی در صورت امکان این بخش را خالی نگذارید.

موبایل پیشفرض و ایمیل پیشفرض: اگر در این قسمت شماره موبایل و ایمیل خود را وارد نمایید، هنگامی که کاربرانتان پرداخت انجام دهند، از طریقپیامک و ایمیل، به شما اطلاع رسانی میشود.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

موبایل تیکت و ثبت نام آنلاین، ایمیل تیکت و ثبت نام آنلاین: اگر در این قسمت شماره موبایل و ایمیل خود را وارد نمایید، هنگامی کهکاربرانتان تیکتی ارسال نمایند و یا کاربری بصورت آنلاین ثبت نام انجام دهد، از طریقپیامک و ایمیل، به شما اطلاع رسانی میشود.

ثبت نام

در کمتر از 1 دقیقه ارسال پیامک را شروع کنید.
شرایط و قوانین را مطالعه کرده و قبول دارم.

پنل خود را انتخاب کنید

مشاوره تلفنی رایگان
مشاوره رایگان تلفنی