تماس ها

103تماس ها:

از طریق این بخش می توانید تماس های ورودی یا خروجی هر کاربر را درج نمایید. پس از کلیک روی درج تماس جدید موارد زیر را مشاهده خواهید نمود:

 • بخش مرتبط: در اینقسمت می توانید بخش مورد نظر را انتخاب نمایید.
 • نوع تماس: در این قسمت می توانید نوع تماس خود را از بین موارد ورودی، خروجی یا بی پاسخ انتخاب نمایید.
 • تماس گیرنده: در این قسمت می توانید نام شخص تماس گیرنده را درج نمایید.
 • شماره موبایل: در این قسمت می توانید شماره موبایل تماس گیرنده را درج نمایید.
 • نام کاربری:در صورت نیاز می توانید نام کاربری تماس گیرنده را جستجو و انتخاب نمایید.
 • فوریت تماس: در این بخش می توانید فوریت تماس خود را از بین موارد کم، عادی، زیاد یا محرمانه، انتخاب نمایید.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • نتیجه: در این قسمت می توانید نتیجه مکالمه خود را بر روی تکمیل مکالمه و یا پی گیری مجدد تنظیم نمایید، با انتخاب پی گیری مجدد مکالمه شما در بخش گزارشات درج می گردد تا زمانی که آن را بر روی تکمیل مکالمه بگذارید.
 • طول تماس: در این بخش می تواید مدت زمان مکالمه را درج نمایید.
 • داخلی: در این بخش می توانید شماره داخلی را درج نمایید.
 • توضیحات: در این قسمت می توانید توضیحات مورد نیازتان را درج نمایید.
 • ارسال پیامک به مخاطب: زمانیکه تیک این گزینه را فعال نمایید،یک پیامک خوش آمدگویی به شماره ایی که در قسمت شماره موبایل درج نمودید ارسال می گردد.

با استفاده از قسمت جستجو، امکان جستجو بین تماس های ثبت شده قبلی توسط خود یا همکارانتان را نیز خواهید داشت.
104

ثبت نام

در کمتر از 1 دقیقه ارسال پیامک را شروع کنید.
شرایط و قوانین را مطالعه کرده و قبول دارم.

پنل خود را انتخاب کنید

مشاوره تلفنی رایگان
مشاوره رایگان تلفنی