تعرفه شماره

97تعرفه شماره:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

در بالای این صفحه می توانید تعرفه خطوطی که برای شما تعریف شده است را ملاحظه بفرمایید.
98
سپس با توجه به تعرفه های خودتان، برای کاربر و یا نماینده تان تعرفه های مورد نظر را تعریفن مایید.

  • توجه داشته باشید مبالغی که وارد میفرمایید باید بزرگتر یا مساوی تعرفه های خودتان باشد.
  • دقت داشته باشید باید برای کلیه خطوط ۱۰۰۰، ۲۰۰۰، ۳۰۰۰،۵۰۰۰ و همچنین سفارشی وغیرسفارشی و خطوط ثابت، تعرفه تعیین نمایید. در غیر این صورت کاربرانتان نمی توانند خط رااستعلام و خریداری نمایند. همچنین نمی توانید برای۱ نوع خط، ۲ قیمت درج نمایید.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
  • در صورتی که تعرفه ای در جدول فوق نیست شما هم نمیتوانید تعرفه ای ایجاد نمایید، بعنوان مثال تعرفه خط ۱۳ رقمی با پیش شماره ۳۰۰۰ وجود ندارد.
  • در صورتی که کاربر شما یک خط سفارش دهد، سفارش ایشانجهت بررسی و فعالسازی، برای ما ارسال میگردد.
  • سود خطوط اختصاصی در دو مرحله واریز می گردد. مرحله اول سود مربوط به لحظه شارژ کاربر با توجه به تعداد پیامک قابل پرداخت برای سفارش خط اختصاصی می باشد که به حساب بانکی شما واریز می شود و در مرحله دوم که تراکنش ثبت می شود سود مرحله دوم به میزان ما به التفاوت مرحله اول و میزان سود تعیین شده شما واریز می گردد و شما می توانید در قسمت تراکنش مالی، سود واریزی مرحله دوم را مشاهده فرمایید.
  • در صورتی که کاربر نماینده شما خطی را خریداری نماید، مابه التفاوت قیمت خط ما و شما به حساب شما و مابه التفاوت قیمت خط شما و نماینده به حساب نماینده شما افزوده خواهد شد.

99

به مثال زیر توجه فرمایید:
کاربر نماینده برای خرید شماره، تعدادی پیامک از نماینده خریداری می کند. بطور مثال نماینده این تعداد پیامک را با تعرفه ۹۰ ریال از ما خریداری کرده و با تعرفه ۱۰۰ ریال به کاربر خود فروخته است. با توجه به اینکه پنل عددی می باشد ما به التفاوت تعرفه نماینده و کاربر، سود نماینده می باشد که آن را در لحظه شارژ دریافت می کند. گاهی مواقع در لحظه شارژ، نماینده سود بیشتری دریافت می کند. بطور مثال یک خط از ما به قیمت ۱۲ هزار تومان خریداری کرده و به قیمت ۱۵ هزار تومان می فروشد و باید در لحظه شارژ ۳ هزار تومان سود دریافت نماید ولی بیشتر از این مبلغ سود دریافت کرده است که باقی این سود از تراکنش نماینده کسر می گردد.

ثبت نام

در کمتر از 1 دقیقه ارسال پیامک را شروع کنید.
شرایط و قوانین را مطالعه کرده و قبول دارم.

پنل خود را انتخاب کنید

مشاوره تلفنی رایگان
مشاوره رایگان تلفنی