30% تخفیف تابستانه خرید سامانه پیامکی، فقط تا 15 مرداد
مشاهدهٔ تعرفه‌ها

انتقال ترافیک

400انتقال ترافیک:

دراین قسمت شما میتوانید با وارد کردن یک یا چندURLپیامک های دریافت یپنل خود را درسایت موردنظر دریافت ومشاهده کنید.
بدین منظور روی "درج انتقال ترافیک جدید" کلیک نموده و به ترتیب زیر عمل نمایید:

  1. عنوان انتقال ترافیک: عنوان مناسبی وارد نمایید.
  2. گیرنده: از این قسمت می توانید یکی از شماره های اختصاصی پنل خود را که قصد انتقال پیامک های دریافتی آن را دارید انتخاب نمایید. با انتخاب "همه شماره ها" کلیه پیامک های دریافتی از همه شماره های اختصاصی از طریق این انتقال ترافیک، انتقال داده خواهند شد.می توان برای هر شماره اختصاصی یک انتقال ترافیک مجزا ایجاد نمود.

401

  1. فرستنده: یکی از شماره های اختصاصی پنل برای انجام ارسال پیامک های دریافتی از آن را انتخاب نمایید.
  2. آدرس اینترنتی دریافت (URL):یک نسخه از هرپیامک دریافتی به آدرسURLموردنظرشماانتقال داده خواهدشد.

402
دروارد کردن آدرس اینترنتی دقت نمایید،درصورت اشتباه بودن سرویس غیرفعال خواهدشد.
آدرس رابه همراه"http://" و"www" وارد نمایید به عنوان مثال"http://www.yoursite.com/getsms.Php"
ازپارامترهای"$TEXT$" و"$TO$" و"$FROM$" به ترتیب برای متن پیامک،شماره گیرنده وشماره فرستنده استفاده کنید.
پارامترهاراباکاراکتر"&" جدانمایید.
اطلاعات توسط متد"GET" به آدرس موردنظرارسالخواهدشد.
به عنوان مثال:
http://www.yoursite.com/getsms.aspx?to=$TO$&body=$TEXT$&from=$FROM
علاوه براین میتوانید چندURLراباکاراکترجداکننده مانند"; , |" جدا نموده تاپیامک برای چند آدرس به صورت همزمان ارسال شود.

  1. بر روی ثبت کلیک نمایید.

ثبت نام

در کمتر از 1 دقیقه ارسال پیامک را شروع کنید.
شرایط و قوانین را مطالعه کرده و قبول دارم.

پنل خود را انتخاب کنید

مشاوره تلفنی رایگان
مشاوره رایگان تلفنی