منوی اصلی ×
دسترسی سریع

امتیازدهی

282امتیازدهی:

این ماژول ازنظرظاهری مشابه نظرسنجی است اما برخلاف نظرسنجی که هرمخاطب میتواند فقط یک گزینه راانتخاب کند،درامتیازدهی هرمخاطب میتواند به یک یاچند گزینه امتیازدهد.
فرض کنیدچهارگزینه زیروجود دارد:
VAIO,DELL,HP,ASUS و به هر یک کلیدواژه های به ترتیب ۴،۳،۲،۱ داده شده است.
اگرمخاطبین بخواهند به این برندها امتیازدهندباید یک پیامک به شکل زیرارسال نمایند :

۱:۳
۲:۹
۳:۲
۴:۱

پیامک فوق بدین معناست که:
به گزینه ۱ امتیاز۳، به گزینه ۲ امتیاز۹، به گزینه ۳ امتیاز۲، و به گزینه ۴ امتیاز ۱داده شده است.

 • امتیازهای فوق رامیتوان به شکل روبروهم نوشت و ارسال کرد: ۴:۱,۳:۲,۲:۹,۱:۳
 • همچنین به جای کاراکتر : میتوانیداز = نیزاستفاده نمایید.
 • مقادیرقابل قبول برای امتیازهابین ۰ تا ۱۰ بوده وهرمقدارخارج ازاین بازه قابل قبول نخواهد بود.
  روی “درج امتیازدهی جدید” کلیک نمایید.

283

 1. در قسمت سوال/عنوان، عنوان مناسبی برای امتیازدهی خود وارد نمایید.
 2. از قسمت شماره گیرنده، یکی از خطوط اختصاصی پنل که مخاطبین، پیامک خود را باید به آن ارسال کنند، انتخاب نمایید.
 3. از قسمت لوگوی نمودار، می توانید لوگوی مورد نظر خود را به منظور درج در نمودار نتایج امتیازدهی، بارگذاری نمایید.
 4. با انتخاب گزینه “ذخیره آمار دریافت” کلیه پاسخ های دریافتی از جانب مخاطبین در سامانه ذخیره خواهد شد.
 5. از قسمت اعمال بازه زمانی، تاریخ و ساعت مدت زمانی که در نظر دارید امتیازدهی فعال باشد را تنظیم نمایید.
 6. در صورتی که قصد دارید این نظرسنجی همچنان فعال باشد، مقادیر این قسمت را تغییر ندهید.
 7. بر روی ثبت کلیک نمایید.
 8. رکورد مربوط به امتیازدهی ایجاد شده نمایش داده خواهد شد.
  284

گزینه ها:
بر روی گزینه ها کلیک نمایید. در این صفحه موارد موجود به شرح زیر می باشد:

 1. عنوان گزینه:متنی است برای مشخص کردن هریک ازگزینه ها. به عنوان مثالVAIO,DELL,HPوASUS
  هر کدام از موارد نامبرده یک گزینه را شامل می شود.
 2. کلیدواژه: مقداریست که معرف هر گزینه بوده و مخاطبین بایدازطریق پیامک به سامانه ارسال نمایند. مثلابرای گزینهHP عدد۱ رادربخش کلیدواژه وارد میکنیم.
 3. ارسال کننده:درصورتی که قصد ارسال پیامک در جواب پیامک مخاطب داشته باشید، متن مورد نظر از شماره اختصاصی انتخابی در این قسمت، ارسال خواهد شد.
 4. 285

 5. رنگ: رنگ مورد نظر برای نمایش نتایج گزینه در نمودار را از این قسمت انتخاب نمایید.
 6. متن پیامک:درصورتی که قصد ارسال پیامک در جواب پیامک مخاطب داشته باشید، متن مورد نظر در این قسمت تایپ شود،درغیراینصورت آن راخالی رهاکنید.
 7. در نهایت با کلیک بر روی ثبت، گزینه مورد نظر ایجاد شده و در همان صفحه قابل مشاهده، ویرایش و یا حذف می باشد.به همین ترتیب سایر گزینه ها ثبت می شوند.

پاسخ ها:برای مشاهده پاسخهای دریافتی از مخاطبین روی این قسمت، کلیک نمایید .برای مشاهده نتایج مربوط به هر گزینه، از لیست گزینه، انتخابش نموده و روی نمایش کلیک نمایید. کلیدواژه گزینه و امتیاز داده شده توسط مخاطب به آن گزینه، شماره موبایل مخاطب و زمان ارسال در این قسمت نمایش داده خواهد شد. برای هر گزینه ای که مخاطب به آن امتیاز داده باشد، یک رکورد مجزا ایجاد خواهد شد.
نمودار:دراین قسمت هم شمامیتوانید نتایج امتیازدهی خود رابه صورت نمودارمشاهده کنید.

وبلاگ

ملی پیامک

تماس با ما

 • تهران، امیرآباد، ک دانش ثانی، پلاک 44
 • تلفن: 63404-021
 • پست الکترونیک: info@melipayamak.com
آیا به مشاوره نیاز دارید؟

تماس بگیرید
021-63404(مشاوره رایگان)

مشاوره تلفنی رایگان 63404-021