ارسال انبوه

93ارسال انبوه:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

در این قسمت با انتخاب هریک از گزینه های منتظر تایید، منتظرارسال، درحال ارسال، ارسال شده، ارسال نشده، انصراف از ارسال،حذف شده و تایید نشده میتوانید پیامک هایی که کاربرانتان به صورت انبوه ارسال می نمایند را مشاهده فرمایید.
94

ثبت نام

در کمتر از 1 دقیقه ارسال پیامک را شروع کنید.
شرایط و قوانین را مطالعه کرده و قبول دارم.

پنل خود را انتخاب کنید

مشاوره تلفنی رایگان
مشاوره رایگان تلفنی