برترین شرکت در زمینه ارسال پیامک های تبلیغاتی

کار ما چیست ؟

مطمئنا، شما نیز همچون هر فرد دیگر در طول روز پیامک های تبلیغاتی زیادی دریافت می کنید. همانطور که می دانید این پیامک ها به صورت گروهی به مجموعه ای از شماره ها فرستاده می شوند. کار ما فرستادن این پیامک ها است. ما به سازمان های مختلف پنل پیامک می فروشیم تا بتوانند آسانتر و ارزانتر پیامک های خود را پخش کنند. سازمان های طرف قرارداد ما شامل اداره ها، مدارس، مغازه ها، فروشگاه ها و سایر موسسه ها می شوند. همانطور که شما هم می دانید بازار این پیامک ها داغ بوده و درآمد مطلوبی از این طریق به دست می آید.

پیشنهاد ما به شما چیست؟

شما از طرف ما نمایندگی دریافت می کنید، امکانات مجزای خود را خواهید داشت و می توانید به صورت مستقل به فروش پنل و پیامک به سازمان های مختلف بپردازید. کافیست زمانی را به بازاریابی برای اینکار اختصاص دهید و بعد از مدتی می توانید درآمدی میلیونی از این طریق داشته باشید. زیرا سود شما با فروش پنل (به قیمت موردنظر خودتان) شروع شده و پس از آن نیز از هر پیامک فرستاده شده، سودی به شما تعلق می گیرد.

چرا این پیشنهاد به نفع شماست؟

اقتصاد به هم ریختۀ سال های اخیر بسیاری از تجارت ها را ورشکست کرده است. اما سیستم های پیامکی همواره مشتری های خود را دارند و در هر شرایط اقتصادی خیالتان از این بابت راحت است که درآمدی مطمئن دارید. همچنین با زیادتر شدن مشتری ها کم کم درآمد شما ثابت خواهد کرد، زیرا هرکدام از آنها ماهیانه به تعداد بالایی پیامک نیاز دارند. بنابراین کار به زودی برای شما روان شده و می توانید وقت بیشتری را برای خود داشته باشید. از طرف دیگر کسی به شما نخواهد گفت کی و چگونه کار کنید. همه چیز در دستان شماست. همۀ تصمیمات با شماست. همۀ موفقیت ها و شکست ها از آن شماست.

توجیه اقتصادی:

به عنوان مثال یک نماینده با فروش متوسط ۱۰ پنل کاربری در ماه درآمد ماهیانه در حدود ۱ میلیون تومان خواهد داشت . علاوه براین اگر توسط کاربران ایشان روزانه ۵۰۰۰۰ پیامک ارسال شود و نماینده بر روی هر پیامک ۲ تومان سود نماید روزانه ۱۰۰ هزار تومان سود خواهد داشت که این عدد در ماه ۳ میلیون تومان خواهد بود واضح است که با اضافه شدن کاربران تعداد پیامک های ارسال به شکل روز افزون زیاد شده و نماینده شامل تخفیفات ویژه نیز میگردد به شکلی که با ارسال ۲۰۰,۰۰۰ پیامک در روز نماینده بالغ بر ۴۰۰ هزار تومان سود خواهد کرد که این عدد در ماه بیش از ۱۲ میلیون تومان برآورد میگردد.

همچنین نمایندگان گرامی میتوانند از طریق فروش خطوط اختصاصی نیز سود ببرند ، به عنوان مثال اگر نماینده در روز به صورت متوسط ۵ خط بفروشد و روی هر خط به صورت متوسط ۱۰ هزار تومان سود کند روزانه سودی برابر ۵۰ هزار تومان خواهد داشت. (معمولا خطوط ۱۴ رقمی سودی به طور متوسط در حدود ۵ هزار تومان و خطوط ۸ رقمی بیش از ۵۰ هزار تومان سود دارند.)

در بحث پیرامون این مقاله شرکت کنید! ارسال دیدگاه

پشتیبانی

لینکدین