در این بخش شما میتوانید شماره موبایل های مخاطبین خود را گروه بندی و در گروه های مختلف ثبت و تنظیم نمایید تا در زمان ارسال پیامک یکی از گروه های ساخته شده را انتخاب و پیامک خود را ارسال نمایید .

 

در بحث پیرامون این مقاله شرکت کنید! ارسال دیدگاه

پشتیبانی

لینکدین