مراحل برگزاری یک کمپین پیامکی

شما میتوانید با راه اندازی سامانه پیام کوتاه برای اداره کل ارشاد خدمات زیر را ارائه کنید :

۱٫ شناسایی و بررسی امکانات سازمان از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام

۲٫ ارسال پیام جهت پیشبرد اهداف سازمان

۳٫ برگزاری گردهمایی های فرهنگی از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام

۴٫ گردآوری و طبقه بندی کلیه مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی از قبیل : فیلم،کتاب،تصویر

۵٫ نظارت بر فعالیت های فرهنگی ، هنری تبلیغاتی از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام

۶٫ ارسال پیام جهت برنامه ریزی فرهنگی تبلیغی در جهت همکاری بیشتر مردم با دولت

۷٫ ارسال و دریافت پیام جهت ایجاد گسترش فرهنگ انقلاب اسلامی

۸٫ شناسایی و تشویق کلیه آثار علمی ، فرهنگی و هنری موًثر در توسعه فرهنگ دینی

۹٫ جلب مشارکت های مردمی در اجرای برنامه ها از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام

۱۰٫ اعلام برگزاری مراسمات و جلسات کاری و عمومی از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام

۱۱٫ ارسال پیامهای تبریک و تسلیت به اعضاء و همکاران

۱۲٫ اطلاع رسانی در مواقع ضروری (جلسات فوق العاده ، شرایط غیر مترقبه و …)

۱۳٫ برگزاری نظرسنجی جهت پیشبرد اهداف سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی

۱۴٫ ایجاد سامانه دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات

در بحث پیرامون این مقاله شرکت کنید! ارسال دیدگاه

پشتیبانی

لینکدین