10

اگر می خواهید در کار خودتان موفق بشوید هیچ وقت سعی نکنید که تبلیغات رندومی انجام بدهید زیرا

تبلیغات رندومی بدین گونه هستند که...

شما از میان شماره های که هستند برای تعدادی از انها پیامک می فرستید

در صورتی که ممکن است این افراد اصلا در زمینه مورد نظر شما نباشند و به همین دلیل هزینه ای را که

کرده اید کلا هدر می رود و اصلا جامعه هدفتان را نیز نتوانسته اید پیدا بکنید به همین دلیل پیشنهاد ما به شما

این است که بتوانید پیامک هدفمند ارسال بکنید . یعنی پیامک ها را برای افرادی بفرستید که مورد نظر شما هستند .

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید! ارسال دیدگاه

پشتیبانی