پیامک هوشمند چیست ؟پیامک هوشمند چیست ؟

 

 

 

پیامک هوشمند چیست :

شما توسط این سیستم قادر خواهید بود به صورت هوشمند متن ارسالی را برای هر شماره موبایل شخصی سازی نمایید.

به عنوان مثال فرض کنید مایل هستید که اعتبار هر یک از کاربرانتان را برای آنها توسط پیامک به صورت زیر ارسال نمایید :

آقای مهدی امامی اعتبار شما ۱۲۳۰۰ ریال می باشد

خانم مریم اسدی اعتبار شما ۲۴۵۶۰۰ ریال می باشد

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید! ارسال دیدگاه

پشتیبانی