ارسال پیامک تبلیغاتی انبوه بر اساس کد پستیارسال پیامک تبلیغاتی انبوه بر اساس کد پستی

 

 

ملی پیامک شما را قادر خواهد کرد تا به مناطق مختلف پستی از طریق کد پستی پیامک ارسال کنید.

در بحث پیرامون این مقاله شرکت کنید! ارسال دیدگاه

پشتیبانی

لینکدین