منوی اصلی ×

راهنمای ملی پیامک

راهنمای استفاده از سامانه، وب‌سرویس و نمایندگی

وب سرویس Actions

 • GetBranchs

  این متد برای دریافت شناسه شاخه های بانک اطلاعات شماره ها و همچنین تعداد شماره های هر شاخه بکار می رود….

 • AddBranch

  این متد برای اضافه کردن نام شاخه (نام بانک اطلاعاتی) موردنظر شما به کار می رود….

 • AddNumber

  برای اضافه کردن شماره های موردنظر در شاخه های دلخواه، استفاده می شود.

 • RemoveBranch

  این متد برای حذف شاخه های اضافه شده مورد استفاده قرار می گیرد….

 • AddBulk

  از این متد جهت ارسال به شاخه موردنظر استفاده می شود.

 • AddBulk۲

  از این متد جهت ارسال به شاخه موردنظر استفاده می شود.

 • GetBulkCount

  این متد برای دریافت تعداد شماره های موجود در شاخه موردنظر استفاده می شود.

 • GetBulkReceptions

  این متد برای دریافت گزارش گیری کامل ارسال های addBulk استفاده می شود.

 • GetBulkStatus

  این متد جهت تعیین وضعیت ارسال بسته ارسال شده استفاده می شود….

 • GetTodaySent

  این متد برای دریافت تعداد کل ارسال های روز به کار می رود.

 • GetTotalSent

  این متد برای دریافت تعدادکل ارسال ها به کار می رود.

 • SendMultipleSMS

  این متد برای چندین ارسال همزمان چند پیامک با متون مختلف، به چند شماره استفاده می شود. (ارسال متناظر)

 • SendMultipleSMS۲

  این متد برای ارسال همزمان چند پیامک با متون مختلف و شماره فرستنده های مختلف، به چند شماره استفاده می شود. (ارسال متناظر)…

 • UpdateBulkDelivery

  این متد نمایش دهنده وضعیت گزارش گیری می باشد….

وب سرویس Contacts

 • AddGroup

  جهت اضافه کردن گروه جدید در دفترچه تلفن استفاده می شود….

 • AddContact

  جهت اضافه کردن کاربر جدید در دفترچه تلفن استفاده می شود….

 • CheckMobileExistInContact

  جهت بررسی موجود بودن شماره در دفترچه تلفن…

 • GetContacts

  جهت دریافت اطلاعات دفترچه تلفن استفاده می شود….

 • GetGroups

  جهت دریافت اطلاعات گروه ها استفاده می شود….

 • ChangeContact

  جهت ویرایش مخاطب استفاده می شود….

 • RemoveContact

  جهت حذف مخاطب استفاده می شود….

 • GetContactEvents

  جهت دریافت اطلاعات مناسبت های فرد مورد نظر استفاده می شود….

وب سرویس Fax

 • DownloadFax

  جهت دانلود فکس های دریافتی استفاده می شود…

 • GetInboundFax

  جهت مشاهده کلی فکس های دریافتی استفاده می شود…

 • GetOutboundFax

  جهت مشاهده فکس های ارسالی استفاده می شود…

 • SendFax

  جهت ارسال فکس…

وب سرویس Receive

 • ChangeIsRead

  جهت دانلود فکس های دریافتی استفاده می شود…

 • GetInboxCount

  بررسی تعداد پیامک های دریافتی از طریق این متد انجام می شود…

 • GetMessages

  جهت بررسی پیامک های دریافتی استفاده می شود…

 • GetMessageStr

  جهت بررسی پیامک های دریافتی استفاده می شود…

 • GetMessagesByDate

  جهت بررسی پیامک های دریافتی بر اساس تاریخ استفاده می شود…

 • GetMessagesReceptions

  مشاهده مشخصات پیام( شماره موبایل، تاریخ و recid)…

 • GetUsersMessagesByDate

  جهت بررسی پیامک های دریافتی کاربران بر اساس تاریخ استفاده می شود…

 • RemoveMessages

  حذف پیام دریافتی…

وب سرویس Schedule

 • AddMultipleSchedule

  جهت ارسال متناظر زماندار استفاده می شود…

 • AddSchedule

  جهت ارسال زماندار استفاده می شود…

 • AddUsance

  جهت ارسال سررسید استفاده می شود…

 • GetScheduleStatus

  جهت مشاهده وضعیت ارسال های زماندار استفاده می شود…

 • RemoveSchedule

  جهت مشاهده وضعیت ارسال های زماندار استفاده می شود…

وب سرویس Tickets

 • AddTicket

  جهت ثبت درخواست پشتیبانی مکتوب (تیکت) استفاده می شود…

 • GetReceivedTickets

  جهت دریافت تیکت های کاربران و جستجو در آنها استفاده می شود…

 • GetReceivedTicketsCount

  جهت دریافت تعداد تیکت های کاربران استفاده می شود…

 • GetReceivedTicketsCount

  جهت دریافت تعداد تیکت های کاربران استفاده می شود…

 • GetSentTicketsCount

  جهت دریافت تعداد تیکت های ارسال شده استفاده می شود…

 • ResponseTicket

  جهت پاسخگویی به تیکت های دریافتی استفاده می شود…

وب سرویس Send

 • GetCredit

  این متد برای دریافت میزان اعتبار کاربر بکار می رود…

 • GetDeliveries

  جهت دریافت وضعیت تحویل پیامک های ارسال شده بصورت رندم بکار می رود…

 • GetDelivery

  جهت دریافت وضعیت تحویل پیامک ارسال شده بکار می رود…

 • GetDelivery2

  جهت دریافت وضعیت تحویل پیامک ارسال شده بکار می رود…

 • GetInboxCount

  بررسی تعداد پیامک های دریافتی از طریق این متد انجام می شود…

 • GetMultiDelivery

  جهت دریافت وضعیت تحویل پیامک ارسال شده بکار می رود(جهت ارسال های انبوه استفاده می شود)…

 • GetMultiDelivery2

  جهت دریافت وضعیت تحویل پیامک ارسال شده بکار می رود(جهت ارسال های انبوه استفاده می شود)…

 • GetSmsPrice

  جهت دریافت قیمت پیامک قبل از ارسال بکار می رود…

 • SendSimpleSMS

  از این متد جهت ارسال پیامک به یک یا چند گیرنده مورد استفاده قرار می گیرد. محدودیت ۱۰۰ عددی در هر بسته ارسال…

 • SendSimpleSMS2

  از این متد جهت ارسال پیامک به یک گیرنده مورد استفاده قرار می گیرد…

 • SendSms

  این متد جهت ارسال پیامک پیشرفته به یک یا چند گیرنده استفاده می شود. محدودیت ۱۰۰ عددی در هر بسته ارسال…

 • SendWithDomain

  جهت ارسال پیامک با دامنه استفاده می شود…

 • GetMessages

  جهت بررسی پیامک های دریافتی استفاده می شود…

وب سرویس Users

 • AddPayment

  جهت ثبت فیش واریزی از این متد استفاده نمائید…

 • AddUser

  جهت اضافه کردن کاربر جدید در سامانه استفاده می شود…

 • AddUserComplete

  جهت اضافه کردن کاربر جدید در سامانه استفاده می شود.(پارامترهای ورودی دقیقا شبیه پنل می باشد)…

 • AddUserWithLocation

  جهت اضافه کردن کاربر جدید در سامانه استفاده می شود…

 • AuthenticateUser

  جهت بدست آوردن ID مربوط به کاربر موردنظر استفاده می شود…

 • ChangeUserCredit

  جهت تغییر اعتبار کاربر، استفاده می شود…

 • ChangeUserCredit2

  جهت تغییر اعتبار کاربر، استفاده می شود…

 • ForgotPassword

  آدرس وب سرویس: http://api.payamak-panel.com/post/Actions.asmx برای کد نویسی دات نت http://api.payamak-panel.com/post/Actions.asmx?wsdl برای کدنویسی php…

 • GetUserBasePrice

  جهت دریافت تعرفه پایه کاربر استفاده می شود…

 • GetUserDetails

  جهت دریافت مشخصات کاربر مورد نظر استفاده می شود…

 • GetUserNumbers

  جهت فراخوانی شماره(های) اختصاصی کاربر به کار می رود…

 • GetUserTransactions

  جهت فراخوانی شماره(های) اختصاصی کاربر به کار می رود…

 • GetUsers

  جهت دریافت اطلاعات کاربران استفاده می شود…

 • HasFilter

  آدرس وب سرویس: http://api.payamak-panel.com/post/Actions.asmx برای کد نویسی دات نت http://api.payamak-panel.com/post/Actions.asmx?wsdl برای کدنویسی php…

 • RemoveUser

  آدرس وب سرویس: http://api.payamak-panel.com/post/Actions.asmx برای کد نویسی دات نت http://api.payamak-panel.com/post/Actions.asmx?wsdl برای کدنویسی php…

 • GetProvinces

  جهت مشاهده کد استان…

 • GetCities

  آدرس وب سرویس: http://api.payamak-panel.com/post/Actions.asmx برای کد نویسی دات نت http://api.payamak-panel.com/post/Actions.asmx?wsdl برای کدنویسی php…

 • GetExpireDate

  آدرس وب سرویس: http://api.payamak-panel.com/post/Actions.asmx برای کد نویسی دات نت http://api.payamak-panel.com/post/Actions.asmx?wsdl برای کدنویسی php…

وبلاگ

ملی پیامک

تماس با ما

 • تهران، امیرآباد، ک دانش ثانی، پلاک 44
 • تلفن: 63404-021
 • پست الکترونیک: info@melipayamak.com
آیا به مشاوره نیاز دارید؟

تماس بگیرید
021-63404(مشاوره رایگان)

مشاوره تلفنی رایگان 63404-021