10

ایا شما می خواهید بدانید که پیامکی می فرستید به دست ان فرد مورد نظر فرستاده شده است یا نه

ایا شما می خواهید اطلاعات کاملی در مورد پیامک های ارسالی خود داشته باشید .

(بیشتر…)

ادامه مطلب را بخوانید »