فراخوان مناسب

داشتن یک فراخوان مشخص در پیامک اهمیت بسیار زیادی دارد. این یعنی یک خواستۀ از مشتری خود داشته باشید و به این ترتیب او را ترغیب کنید تا واکنشی در مقابل پیامک شمانشان دهد. تبلیغ پیامکی شما بدون داشتن چنین خواسته‌ای کامل نخواهد بود و تاثیر بالقوۀ خود را نخواهد گذاشت. زیرا همین خواسته است که باعث می‌شود مخاطب احساس نزدیکی بیشتری به برند شما کند و در نهایت تبدیل به مشتری شما شود. پس همواره می‌بایست در متن خود مشتری را تشویق به انجام کاری کنید. در ادامه اهمیت داشتن فراخوان در یک پیامک را از جوانب مختلف بررسی می‌کنیم.

(بیشتر…)

ادامه مطلب را بخوانید »