سامانه پیامک برای مدارس

 استفاده بهینه از منابع مالی و انسانی اولین گام موثر در مسیر بهره وری است. از بهره وری به عنوان فرهنگ پیشبرد اهداف بر مبنای بهبود رفتارها یاد می شود. (بیشتر…)

ادامه مطلب را بخوانید »