این مطلب را بخوانید! نگاهی بر ارتباطات داخلی

اگر شما در صنعتی مشغول به کار هستید که همه چیز به سرعت در حرکت است، مطمئنا تمام روز وقتتان را پشت کامپیوترتان صرف نمی کنید. در طول روز چندین بار دکمه Refresh ایمیل خود را فشار نمی دهید و یا وقت خود را در کاغذبازی تلف نمی کنید. این نشان می دهد که شما آدم فعال و متکی به خود هستید و در طول روز زمان چندانی را برای ارتباط داخلی با همکارانتان صرف نمی کنید.

برای مثال اگر شما پرستاری هستید که در طول روز ۱۲ ساعت کار می کنید، نگران اطلاعیه هایی که بیمارستان برای شما می فرستد نیستید. حتی اگر این اطلاعیه ها و یادآورها را برای شما ایمیل می کنند، احتمالا به ندرت آنها را بررسی می کنید. رسیدگی به وضع بیمار وظیفه ی اصلی شماست که شما ان را به خوبی انجام می دهید. (بیشتر…)

ادامه مطلب را بخوانید »