16

با ارسال پیامک اتوماتیک به خود و مشتریانتان برای یادآوری قرارهای جلسات یا تاریخ های مهم کیفیت ارتباط با مشتریانتان را بهبود ببخشید.

با ارسال تشکر از تماس بعد از تماس مشتریان بالقوه هم اطلاعات آن را جمع آوری کنید و هم با احترام گذاشتن به آنها، اطلاعات تماس خود را به ایشان پیامک کنید.

اعیاد و مراسم را به کلیه مشتریان خود به صورت پیامک با نام در کمتر از یک دقیقه تبریک یا تسلیت بگویید.

به صورت اتوماتیک تولد مشتریان تان را به ایشان تبریک بگویید.

با ایجاد کلوپ پیامکی مشتریان به آنها در مورد محصولات و خدمات جدید خود اطلاع رسانی کنید.

در نمایشگاه ها اطلاعات مخاطبان غرفه خود را جمع آوری کرده و به آنها یک پیامک با عنوان سپاسگزاری از حضور در غرفه ارسال نمایید.

پس از خرید مشتری با درج اطلاعات آنها در کلوپ مشتریان خود یک پیامک تشکر از خرید برای ایشان ارسال نمایید.

محصولات و خدمات جدید خود را به اطلاع مشتریانتان برسانید.

پروژه های خود را مرحله به مرحله به اطلاع مشتریان خود برسانید.

و ترکیبی از خلاقیت های شما و امکانات ما برای افزایش رضایت مشتریان کسب و کار شما