Zemanta Related Posts Thumbnail

این سوال یکی از مهم ترین سوال های هست که می شود به ان جواب های بسیار اسانی را داد و هر

فردی که این سوال در ذهنش شکل می گیرد وقتی این جواب ها را بشنود دیگر قانع می شود و حتی

دیگر این سوال ها را نخواهد پرسید . یکی از مهم ترین مواردی که می شود به ان رجوع کرد و

در باره ی روابط عمومی و غیره از ان بهره برد همین استفاده از پیامک هست . سیستم پیامک

یکی از خوبی های دارد می تواند بدون حضور فرد در بین دوستانش او را با انها نزدیک تر بکند

برای مثال اگر بخواهیم مثالی را بزنیم تا واضح تر بگوییم . این است که ما می توانیم با حضور نداشتن خود

ولی با دادن پیامک روابط عمومی خود را قوی تر بکنیم . اول از پیامک دادن و بعد می رسیم برای

ملاقات حضوری . مثلا فردی اول پیامک می دهد به دوستش . و بعد مثلا در تاریخی با هم قرار می گذارند

و ان را حضوری می بیند . در این مدت با دادن پیامک به هم می توانند روابط عمومی همدیگر را قوی

بکنند به همین راحتی . پس جواب سوال را می توانیم این گونه نیز بدهیم . بله پیامک دادن در روابط عمومی

تاثیر گذار هست . پس همین امروز به سیستم های پیامکی ما بپیوندید .