کاربرد های سامانه پیام کوتاه برای آژانس های مسافرتی

– اطلاع رسانی جهت تور های جدید به مشتریان

– اطلاع رسانی در مورد تغییر ساعات بلیط و تور ها

– ارسال پیام کوتاه خوش آمد گویی بعد از عضویت مشتری در آژانس مسافرتی

– ارسال پیام کوتاه تایید بلیط و …

– ارسال پیام کوتاه بعد از اینکه مشتری به مقصد خود رسیده است

– ارسال پیام کوتاه به عنوام آرزومندی سفر خوش برای مشتریان

– اطلاع رسانی و راهنمایی مراجعه کنندگان توسط سیستم خودکار

– اطلاع رسانی پرواز های خاص و چارتر توسط سیستم خودکار پیام کوتاه

– ایجاد روابط عمومی و ارتباط مشتریان با آژانس مسافرتی از طریق پیام کوتاه

– و ….

تمامی نکته ها و موارد فوق جزیی از خدمات سیستم پیامک برای شما دوست عزیز می باشد