13

ایا دوست دارید که مشتری هایتان زیاد بشود . ایا دوست دارید که بتوانید هر روز درباره ی اجناس

تان انتقاد و پیشنهاداتی داشته باشید تا بتوانید با استفاده از این انتقادات و پیشنهادات جنس هایتان را

بهتر بکنید . خوب می توانید به راحتی یک پنل پیامکی بخرید و به این کار مبادرت بکنید . خیلی ها

این سوال باز در ذهنشان می ماند وقتی حالا یک پنل پیامکی خریدیم باید چه کاری بکنیم . خوب

جوابش بسیار اسان هست . وقتی شما دارای فروشگاه هستید و فردی می اید و خرید می کند .

و شما به ان فرد فاکتور می دهید . شماره موبایلش را می گیرید و می گویید که از این شماره موبایل

این کار ها را برای ان فرد می کنید . یعنی یک سیستم پیامکی پیشرفته درست می کنید و به ان فرد

اطلاع می دهید . برای مثال فرد به شماره ی پنل شما اس ام اس می زند . و می خواهد بداند شما این

جنس را دارید . یا نه خوب سیستم جستجو می کند اگر بود برای ان فرد اس ام اس می کند اری این

جنس در انبار موجود هست و شما می توانید بیایید و ان را بخرید .