15

سیستم نوبت دهی غیرحضوری جهت بیماران بوسیله پیام کوتاه (بیمار با ارسال پیام کوتاه به شماره اختصاصی شما جهت ویزیت و یا آزمایشگاه و یا رادیولوژی و….  در تمام ساعات شبانه روز، نوبت ( تاریخ و زمان و کدرهگیری) خود را بصورت اتوماتیک از سوی این سامانه بوسیله پیام کوتاه دریافت می نماید.)


• ارسال اطلاعات پزشکی ، دارویی و…..  بصورت خودکار و در تمام اوقات شبانه روز
• اعلام جلسات کاری با همکاران و پرسنل
• اعلام جلسات کاری با اساتید و پزشکان
• ارسال خبرنامه به پرسنل
• ارسال خبرنامه به اساتید و پزشکان
• ارسال خبر بخش نامه ها و مصوبات به همکاران
• اعلام جلسات کاری با همکاران وسازمان های دیگر
• ارسال پیام تبریک و تهنیت به مناسبت خاص
• اعلام خبر به گروه های کاری
• اعلام خبر های عمومی بر روی تلفن همراه
• ایجاد ارتباط سریع و با کمترین هزینه ممکن بین بیمار و بیمارستان
• پاسخ به سئوالات و دریافت نظرات و پیشنهادات بیماران در مورد خدمات ارائه شده
• اعلام سمینار های کاری به پرسنل و پزشکان و …..
• ارسال پیام تبریک و تهنیت به مناسبت خاص
• برگزاری نظرسنجی
• برگزاری مسابقات