تعدای از کاربرد های پیام کوتاه برای شرکت های بیمه و دفاتر نمایندگی بیمه

ارسال پیامک خودکاردر خصوص پایان قراردادبیمه
اعلام خودکارسررسید بیمه مشتری با ارسال یک پیامک
ارسال پیام تبریک به مناسبتهای خاص به مشتریان
اطلاع رسانی خودکار سامانه به مشتریان در مواقع اتمام دوره بیمه و تمدید آن – جناب آقای ……بیمه نامه شما تا ۱۰ روز دیگر منقضی میگردد…
اطلاع رسانی به مشتریان و متقاضیان در مورد خدمات جدید بیمه ای
ارتباط دو طرفه با مشتری و دریافت پیشنهادات و نظرات مشتری
آگاهی مشتریان از وضعیت بیمه خود در هر لحظه از شبانه روز فقط با ارسال یک پیام کوتاه
برگزاری نظرسنجی ومسابقات
ارسال پیامک تبلیغاتی برای نمایندگی خود
ارسال پیامک برای گروه خاص
ارسال پیامک برای منطقه ی خاص
ارسال پیامک برای یک صنف خاص برای مثال معرفی بیمه مسئولیت برای کانون مهندسین