13

شناسایی و بررسی نیازها و امکانات آموزشگاه از طریق ارسال و دریافت پیام
ارسال پیام جهت تشویق افراد برای ثبت نام در آموزشگاه رانندگی
اعلام شرایط ثبت نام برای متقاضیان آموزش رانندگی
ارسال و دریافت پیام جهت ارائه مشاوره و راهنمایی برای متقاضیان
ایجاد ارتباط دوطرفه بین متقاضیان و آموزشگاه از طریق ارسال و دریافت پیام
اعلام شروع کلاسهای تئوری/عملی از طریق سامانه ارسال پیام تهیه و جمع آوری آمار ثبت نام/قبولی و یا چند دوره ای بودن متقاضیان از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام
ارسال پیام هشداری و آموزشی برای متقاضیان و رانندگان
( اطلاع رسانی در مواقع ضروری(جلسات فوق العاده،شرایط غیر مترقبه و تغییر ساعات کلاس
رسیدگی به درخواستهای واصله از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام
ارسال پیام جهت هماهنگی بین ساعات آموزشی برای متقاضیان و رانندگان آموزشگاه
سازماندهی و گروه بندی متقاضیان از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام
معرفی خدمات و امکانات آموزشگاه به عموم از طریق سامانه پیام کوتاه
ارسال پیام تبریک و تسلیت به اعضاء و همکاران و متقاضیان
برگزاری نظرسنجی جهت پیش برد اهداف آموزشگاه رانندگی
ایجاد سامانه دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات