14

ایا تا الان واقعا می دانستید که می توانید به راحتی با استفاده از یک دستگاه کامپیوتر و همچنین یک دستگاه

مودم و داشتن یک خط اینترنت به اینترنت متصل شوید و…

به راحتی یک سامانه پیامکی بخرید و وقتی این سامانه را خریدید می توانید با استفاده از امکاناتی که این سامانه برای شما تعریف کرده است اقدام بکنید

به ارسال پیامک برای افراد مختلف و بازخورد های ان را نیز مشاهده بکنید . پس اگر می خواهید برای

اولین بار با استفاده از اینترنت پیامک بفرستید به سامانه های پیامکی ما بپیوندید . همین امروز اقدام بکنید