8

اطلاع رسانی به مشتریان با ارسال پیامک در مورد کتاب های جدید

برای کتاب های پر فروش که اکنون موجود نیست یک لیست انتظار درست کرده و در هنگام چاپ کتاب به لیست مورد نظر با پیامک اطلاع رسانی کنید.

به صورت اتوماتیک تولد مشتریانتان را به آنها تبریک گفته و در روز تولد و یک هفته بعد از آن به آنها و دوستانشان تخفیف دهید

یک کلوپ پیامکی دسته بندی شده از مشتریان خود ایجاد کرده و به آنها اجازه دهید با ارسال یک عدد در کلوپ شما عضو شوند، مثلا با ارسال عدد ۱ عضو کلوپ کتاب های تاریخی شوند

اعیاد و مراسم را به کلیه مشتریان خود به صورت پیامک با نام در کمتر از یک دقیقه تبریک یا تسلیت بگویید

و ترکیبی از خلاقیت های شما و امکانات ما برای افزایش رضایت مشتریان شما