کاربردهای خاص سامانه پیامک ویژه فرهنگسراها

•  اطلاع رسانی جهت ثبت نام دوره های جدید آموزشی 

• اطلاع رسانی جهت برگزاری همایش ها و سمینار ها
• اطلاع رسانی جهت تغییر برنامه کلاس ها به هنر جویان
• برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری
• ارسال پیامک های تبلیغاتی جهت فرهنگسرا
• اطلاع رسانی جهت نمایشگاه های حاضر در فرهنگسرا
• ارسال اتوماتیک پیامک تبریک به مناسبات مختلف نظیر تاریخ تولد و ازدواج و…
• اطلاع رسانی جهت برگزاری نظرسنجی در رابطه با دوره های فرهنگی و هنری