ارسال پیامک از خط ثابت

شما میتوانید با راه اندازی سامانه پیام کوتاه برای هلال اهمر خدمات زیر را ارائه کنید :

 

۱٫ معرفی فعالیت های جمعیت هلال احمر به جامعه از طریق سامانه ارسال پیام کوتاه

۲٫ جلب همکاری مردم و نهادها در هلال احمر از طریق ارسال پیام

۳٫ ارسال پیام جهت معرفی خدمات اجتماعی و اهداف و برنامه های سازمان هلال احمر

۴٫ ارسال پیامهای تبریک و تسلیت و تسکین آلام بشری برای عموم

۵٫ اطلاع رسانی در مواقع ضروری

۶٫ عضو گیری از بین نوجوانان و جوانان داوطلب از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام

۷٫ تهیه و جمع آوری آمار متقاضیان داوطلب امدادگر

۸٫ تنظیم برنامه بازدید مردم از فعالیت ها و خدمات انجام شده توسط سازمان هلال احمر از طریق ارسال پیام

۹٫ سازماندهی و اعلام گروه ها و واحدهای سازمانی از طریق ارسال پیام

۱۰٫ معرفی خدمات امدادی در هنگام بروز حوادث و سوانح از طریق ارسال پیام

۱۱٫ اعلام جلسات کاری به اعضاء و همکاران

۱۲٫ برگزاری نظرسنجی جهت پیشبرد اهداف سازمان هلال احمر

۱۳٫ ایجاد سامانه دریافت انتقادات و پیشنهادات

۱۴٫ نظر سنجی عمومی جهت رضایت مندی عموم از عملکرد جمعیت هلال احمر

۱۵٫ و ….