فرستادن گروهی اس ام اس

یکی از مشتریان این سوال را از شما پرسیده است که ایا می توان در این سامانه های پیامکی

به افراد مختلف پیامک گروهی فرستاد حالا ما می خواهیم در این مورد چند خطی را توضیح بدهیم

بله می شود از طریق سامانه های ما پیامک گروهی ارسال کرد . یعنی ما می توانیم با داشتن

یک لیست بلند پایه پیامک ارسال بکنیم و هیچ مشکلی نیز نباشد . پس همین امروز می توانید

از ویژگی های این سیستم مطلع شوید . برای مثال یک فردی دارای لیست شماره موبایل

مثلا چند هزار نفری هست و می خواهد برای تمام این افراد یک پیامک یک نواخت ارسال بکند .

خوب ما این سامانه های پیامکی خودمان را به این فرد توصیه می کنیم که می تواند شماره ی خود

را وارد بکند . و وقتی وارد کرد . پیام خود را بنویسید و وقتی پیام خود را نوشت می تواند ان پیام

را برای این افراد بفرستد . و بعد باز خورد این پیامک ها را از این افراد ببینید . پس همین امروز

می توانید به سیستم های پیامکی ما بپیوندید .